Misją naszej szkoły jest ugruntowanie trwałych, zdrowych i poprawnych relacji wewnątrz szkolnej wspólnoty, dzięki którym nauczyciele staną się przewodnikami uczniów w ich drodze do rozwoju zawodowego i osobistego.

Nasza oferta

Zapraszamy na nasze media społecznościowe

Facebook – profil Gastronomika
Instagram – profil Gastronomika
YouTube – profil Gastronomika
TikTok – profil Gastronomika

Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi to szkoła z tradycjami. Od 90 lat kształcimy najlepszych kucharzy, kelnerów, kierowników restauracji i specjalistów żywienia. W doskonaleniu praktycznych umiejętności pomaga nam warsztat szkolny. Sprawdzamy się na olimpiadach, konkursach, turniejach zawodowych, przedmiotowych i artystycznych. Profesjonalnie obsługujemy imprezy okolicznościowe: kongresy, bankiety, konferencje — także w językach obcych, których się uczymy: francuskim i angielskim. Dzięki projektom dofinansowanym z funduszy Unii Europejskiej nasza młodzież uczy się z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i odbywa praktyki za granicą.

Absolwenci naszej szkoły bez problemu znajdują pracę!

Film na YouTube – źródło

Jeśli kończysz właśnie szkołę podstawową, możesz zdecydować się na naukę w:

Absolwentom szkoły branżowej I stopnia proponujemy natomiast naukę w:

Przejdź do treści