Misją naszej szkoły jest ugruntowanie trwałych, zdrowych i poprawnych relacji wewnątrz szkolnej wspólnoty, dzięki którym nauczyciele staną się przewodnikami uczniów w ich drodze do rozwoju zawodowego i osobistego.

Aktywność demokratyczna młodzieży

W ramach realizowania programu włączania młodzieży do procesów demokratycznych oraz sposobów promowania procesów demokratycznych w naszej Szkole zrealizowaliśmy 2 działania:

1.Udział w warsztatach i debacie na temat obowiązków obywatelskich i podejścia do kwestii demokratyczno-obywatelskich
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=291911040369578&id=100086520528963

W dniu 3 października ponad 60 osób spotkało się w Fabryce Aktywności Miejskiej na DEBACIE nt. obowiązków obywatelskich i podejścia młodzieży do kwestii demokratyczno-obywatelskich. Z naszej Szkoły były to uczennice klasy II A TG.
W pierwszej części spotkania młodzież wzięła udział w warsztatach podczas których dyskutowała na następujące tematy:

 • jakie instytucje są znane młodzieży, które aktywnie wspierają ich głos i mają szansę na przedstawienie swojego stanowiska w kwestii bieżących problemów społeczno-politycznych, gospodarczych i ekologicznych?
 • co w ocenie Młodzieży jest barierą, która blokuje podejmowanie przez nich działań?
 • co powinno ulec zmianie, aby udział młodego pokolenia w kontekście praw wyborczych czy ich aktywności obywatelskiej uległ zmianie?

W drugiej części wydarzenia podczas debaty z zaproszonymi gośćmi młodzież dyskutowała:

 • o tym czy w Polsce możemy mówić o świadomym uczestnictwie w życiu politycznym i czym jest świadome głosowanie / świadome uczestnictwo w wyborach,
 • które z narzędzi: Rady Młodzieżowe / Młodzieżówki partyjne/ Ruchy społeczne / Kolektywy artystyczne/ Panele eksperckie / Panele obywatelskie / Działania w 3-cim sektorze / Wolontariat / Protesty społeczno-obywatelskie są najskuteczniejsze i które najlepiej wzmacniają głos młodego pokolenia,
 • jakie zmiany muszą / powinny się dokonać, aby pozytywnie / skutecznie wpływały na udział młodzieży w wyborach i inicjatywach obywatelskich.

Mamy nadzieję , że ożywiona dyskusja i ciekawie prowadzona debata zachęciły naszą reprezentację do dalszej aktywności w obszarze społecznego zaangażowania.

2.Przeprowadziliśmy ankietę AKTYWNOŚCI POLITYCZNEJ PEŁNOLETNIEJ MŁODZIEZY NASZEJ SZKOŁY

W dniach 10-13 października pełnoletni uczniowie naszej Szkoły mogli uczestniczyć w anonimowej i dobrowolnej ANKIECIE AKTYWNOŚCI WYBORCZEJ.
W opracowaniu ankiety uczestniczyła ze mną P. Dyrektor Zofia Wrześniewska, która następnie przygotowaną ankietę aplikacji FORMS udostępniła w dzienniku elektronicznym dla młodzieży.

Z tej możliwości skorzystały 33 osoby z klas IV, V i III BS
Na 1 pyt.:
Czy weźmiesz udział w nadchodzących wyborach parlamentarnych w Polsce?
odp.: TAK – 25 ; NIE – 4 ; NIE WIEM – 4
Na pyt.2 :
Czy zapoznałeś się z programem przynajmniej 1 partii startującej w obecnych wyborach parlamentarnych ?
odp.: TAK – 26 ; NIE – 6 ; NIE WIEM – 1
Na pyt.3:
Czy masz już zdecydowane preferencje wyborcze?
odp.: TAK – 19; NIE – 9 ; NIE WIEM – 5
Na pyt.4
Czy angażujesz się czynnie w kampanię wyborczą , wspierając jakkolwiek wybrane ugrupowanie?
Odp.: TAK – 3 ; NIE – 30 ; NIE WIEM – 0
Na pyt.5
Spróbuj ocenić, jaki procent młodych ludzi – Twoich znajomych, weźmie udział w wyborach 15.10 (podaj w procentach)
21 osób odpowiedziało, że od 50-100% ich znajomych weźmie udział w wyborach.

Demokratyczne wybory w gastronomiku

Wykorzystując wiedzę, zdobytą w czasie kursu o demokracji, wspólnie z Panią Krystyną Barczak, podjęłyśmy się zadania, aby wspólnie z uczniami opracować regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego. Kształtowanie postaw obywatelskich i tworzenie w szkole zasad, takich, jak obowiązują w demokratycznym państwie prawa, to warunek, aby młodzi ludzie wiedzieli, że mają poczucie sprawstwa i ich głos jest ważny.
Treść regulaminu konsultowana była z młodzieżą a ostateczna wersja podpisana przez dyrektora szkoły i przewodniczącego SU.

Demokracja w kuchni

W ramach działań w dobiegającym końca projekcie Priorytety Przyszłości, po mobilności nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi w dniu 29 września na zajęciach z pracowni technologicznej odbyła się lekcja otwarta z udziałem klasy III C technikum, pod okiem p. Joanny Kapłon i p. Katarzyny Bulińskiej.

Temat lekcji był wyjątkowy: Demokracja w kuchni. Doskonalenie kreatywności uczniów.

W pierwszym etapie uczniowie podzieleni na pary zaplanowali dania obiadowe: przystawkę, danie główne i deser. Następnie każda z par omówiła swoje propozycje. W drodze demokratycznego głosowania wyłoniono po jednym zestawie, który był wykonywany przez całą grupę.

Grupa I wybrała: sałatkę „rzymski klasyk”, zestaw „niedzielny obiad” – filet drobiowy panierowany z groszkiem karmelizowanym i ziemniaczanym puree, babeczki z musem z mango.

Grupa II wybrała: chipsy z ziemniaków z salsą pomidorową, kurczaka po tajsku z sosem mango i ryżem na sypko, tartę śliwkową z lodami cynamonowymi.

Obie grupy pracowały pod nadzorem szefów kuchni, czyli uczniów, których propozycje uzyskały najwięcej głosów. Uczniowie wraz z gośćmi degustowali potrawy przy stołach nakrytych przez wyznaczonych kelnerów.

 • Uczniowie uczyli się:
 • Wykazać się kreatywnością i dbałością o estetykę.
 • Współpracować w grupie.
 • Pracować pod presją czasu.
 • Dbać o atmosferę i komunikację w zespole.
 • Wypracowywać kompromisy.

Doskonalili własny warsztat pracy i umiejętności interpersonalne, kształtowanie umiejętności życiowe uczniów – life skills.
W ramach dzielenia się wiedzą, konspekt wraz z załącznikami został udostępniony i będzie wykorzystywany podczas zajęć lekcyjnych we wszystkich klasach.

ICT w edukacji i codzienności

Uczestniczyłem w mobilności na Cyprze w ramach Erasmus+ w projekcie Priorytety Przyszłości realizowanym w w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi. Mobilność na Cyprze pozwoliła mi spojrzeć na wykorzystanie narzędzi ICT nie tylko jako pomocy w edukacji, ale również dostrzec je w życiu codziennym. Jesteśmy otoczeni cyfrowością i musimy się nauczyć z nią żyć. Pomaga nam już w każdej dziedzinie życia. Podczas mobilności korzystałem z map Google, posiłkowałem się translatorem w rozmowach z mieszkańcami, ale również pozyskiwałem informacje, jak lepiej i efektywniej wykorzystać narzędzia ICT w codziennej nauczycielskiej pracy.

Przed mobilonością

W ramach przygotowań do mobilności w projekcie Priorytety Przyszłości i moich działań podejmowanych w projekcie założyłem podstronę na stronie szkoły, na której zamieszczam materiały od uczestników mobilności otrzymane przed, w trakcie i po mobilności. Dzięki wykorzystaniu narzędzi ICT miałem możliwość wyszukania szkoły i wszelkich ustaleń dotyczących mojego pobytu i kursu. Początkowe informacje zaczerpnąłem na stronie szkoły Plato Educational Services w Limasol na Cyprze (https://www.plato-edu.com/), a następnie kontaktowałem się z dyrektorem Antonis poprzez pocztę elektroniczną. Również rezerwację lotu, zakwaterowania w hotelu i wypożyczenia samochodu dokonałem poprzez Internet wykorzystując do tego celu narzędzia ICT.

W trakcie mobilności

Podczas mobilności brałem udział w zajęciach ICT, które odbywały się w sali komputerowej, gdzie pracowałem na laptopie z dostępem do sieci internetowej. Wszystkie zajęcia odbywały się w języku angielskim, co pomogło mi w podniesieniu umiejętności posługiwania się tym językiem, jak również wzbogacenia specjalistycznego słownictwa. Zajęcia zaczęły się od przybliżenia tematyki związanej z ICT i wykorzystania jej w trakcie procesu edukacyjnego oraz wykorzystania ICT w życiu codziennym. Zapoznałem się z platformą Google, a w szczególności jej aplikacjami, które można zastosować w edukacji, ale również w komunikacji i podróżowaniu. Dzięki wykorzystaniu stron www w edukacji, mogłem uczyć się i szlifować swoje umiejętności programowania w języku Python w trybie online. Dzięki temu narzędziu (kompilatorowi online) widziałem na ekranie wykonywane zadania. Miałem możliwość tworzyć, testować i ćwiczyć zadania również na własnym tablecie w czasie wolnym, co dało mi możliwość dyskusji i zadawania pytań na kolejnych zajęciach. Po zajęciach lubiłem rozmawiać z dyrektorem Antonis, który przekazał mi sporo informacji o historii Cypru i miejscach, które warto zobaczyć. Odwiedzałem miejsca wskazane mi przez Antonisa i prowadzącej zajęcia Andreas, która opowiadał mi również o systemie edukacji na Cyprze, który sama przeszła i w nim nadal pracuje. Zwiedzając miejsca historyczne, muzea wszędzie widać w tych miejscach nowoczesne technologie. Dzięki zastosowaniu ICT można poszerzać wiadomości poprzez np. rozszerzoną rzeczywistość , kody QR. Na szczególną uwagę zasługują małe miejscowości Lefkara i Omodos, gdzie poznałem historię koronkowych obrusów i serwetek, a nawet mogłem zobaczyć jak są one robione. Wzory serwetek z Lefkary są również wykonywane na ciastkach, robionych ręcznie w małej cukierni przez właścicielkę, gdzie można ich spróbować. Właścicielka prowadzi zajęcia dekorowania ciastek i ma swoje konto na Facebook, gdzie chętnie dzieli się swoją pracą.

Po mobilności

Zdobyte wiadomości i umiejętności wykorzystuję na zajęciach z uczniami podczas zajęć. Wykonywane ćwiczenia podczas mobilności przedstawiam uczniom i razem ćwiczymy je podczas zajęć z programowania. Zwracam uczniom również uwagę na fakt, jak istotna jest znajomość języka angielskiego w przyszłym ich życiu zawodowym i osobistym. Pokazuję zdjęcia z podróży i wskazuję miejsce technologii cyfrowej w obecnym świecie. Wraz z uczniami dyskutujemy na temat ich cyfrowej tożsamości i wykorzystania narzędzi ICT dla poprawy życia i ich bezpieczeństwa. Dzięki uczestnictwie w mobilności mam możliwość ukazania uczniom, jak wykorzystuje się technologię ICT w innych państwach Unii Europejskiej.

EKO-edukacja we wrześniu i październiku w Gastronomiku

W ramach moich kolejnych działań w dobiegającym końca projekcie Priorytety Przyszłości, po mobilności nauczycieli Gastronomika i odbyciu kursu dotyczącego wdrażania EKO-edukacji w szkole, we wrześniu 2023r. przygotowałam na terenie naszej szkoły tablicę informacyjną dotyczącą tego zagadnienia. Zapraszam społeczność szkoły do zapoznania się z treściami proekologicznymi umieszczonymi w gablotach obok bufetu. Odnajdziecie tam proste sposoby na życie w stylu EKO.
Dodatkowo, w obszarze warsztatów szkolnych, znajduje się tablica informująca o zasadach idei „Zero Waste w gastronomi” przygotowana przez panią profesor Wiolettę Witkowską.
Z mojej inicjatywy w szkolnym radiowęźle przez kilka dni września i października będą emitowane EKO-porady dla naszych słuchaczy – uczniów i nauczycieli. Słuchacze dowiedzą się jak oszczędzać pieniądze poprzez drobne zmiany nawyków w codziennym życiu. Rady będą dotyczyć min. jak oszczędzać wodę, energię, papier, zużycie benzyny i jak podróżować z korzyścią dla swojego zdrowia i z korzyścią dla środowiska.
Pamiętajmy, że te niekłopotliwe zmiany naszych przyzwyczajeń w życiu codziennym mogą wpłynąć na ograniczenie niekorzystnych zmian klimatycznych!

Różnorodność i włączanie

Po zakończonej mobilności , w trakcie której nauczyciele: Aleksandra Horodecka, Elżbieta Kurowska, Grzegorz Papiewski uczestniczyli w kursie „Różnorodność i włączanie”, 21 września 2023 r. nauczyciele zorganizowali wycieczkę integracyjną trzech klas, podczas której prowadzili warsztaty na podstawie zdobytej wiedzy i doświadczenia praktycznego uzyskanego w trakcie mobilności.

Miejscem docelowym wycieczki była wioska indiańska „Tatanka” znajdująca się w Solcy Małej w gminie Ozorków, powadzona przez wieloletniego członka Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian. Na podstawie kultury Indian uczniowie poznawali pojęcia różnorodności i włączania. Spędzili w wiosce cały dzień integrując się poprzez wspólne spędzanie czasu w indiańskiej ziemiance i namiotach – tipi, oglądając kolekcję indiańskiego rękodzieła i wytwarzając własną indiańską biżuterię, poznając warunki życia, odtwarzając indiańskie rytuały, walki, zabawy, poznając zanikające w dobie cywilizacji, pogoni za lepszym życiem i pieniądzem, wartości, którymi kierowali się Indianie.

PLAN ZAJĘĆ

 1. Nauczyciel łączy trzy różne klasy w jedną grupę i zadaje pytania: Czy jesteście tacy sami, czy różni, co sprawia, że jesteście różni, czy te różnice są przeszkodą w porozumiewaniu się?
 2. Uczniowie zastanawiają się nad zdaniem: „Wszyscy ludzie są tacy sami, chociaż każdy jest inny” oceniają, czy podsumowuje ono trafnie odpowiedzi na wcześniej zadane pytania.
 3. Dyskusja na temat tego, co nas dzieli, a co łączy, na przykładzie kultury Indian, zwyczajów, tradycji odmiennych od kultury europejskiej. Porównywanie wartości, które są takie same dla obydwóch kultur.
 4. Nauczyciel tłumaczy pojęcie włączania do społeczności szkolnej osób o odmiennych poglądach, religii, wyznaniach, przekonaniach, orientacji. Podkreśla, że tym, co wspólne, jest sposób przeżywania świata , radości, smutki, tęsknoty, kłopoty, posiadanie zasobu możliwości, potencjału, który człowiek realizuje w życiu. Różnice między ludźmi są naturalne i konieczne, są źródłem rozwoju oraz różnorodności życia, a jednocześnie przyczyną problemów i konfliktów.
 5. Ćwiczenie praktyczne – na przykładzie kultury Indian uczniowie wcielają się w role osób odrzucanych przez grupę rówieśniczą, wyróżniających się z tłumu. Odpowiadają na pytania jakie trudności wiążą się z byciem odmiennym, z czym zderza się ten, kto proponuje nowy sposób postępowania, czy odmienność może przynieść coś dobrego. Przypominają sobie kłopoty szkolne, które udało się rozwiązać dzięki różnorodności, sytuacje ze szkoły rozwiązane dzięki osobistym zainteresowaniom lub talentom.
 6. Podsumowanie – uczniowie kończą zdanie: dzisiaj dowiedziałam się, że…, najbardziej zdziwiło mnie…. Co mogę zmienić w moim postepowaniu by dostrzegać i doceniać różnorodność i włączać ją w życie codzienne.

Demokracja w Unii Europejskiej – refleksje po szkoleniu w ramach projektu „Priorytety przyszłości”

W dniach 26.06.-07.07.2023 r. uczestniczyłam w wyjątkowych szkoleniach i warsztatach, które odbywały się w szkole MobilytyPro w Pafos na Cyprze.

Tematem przewodnim mojego kursu była Democracy in UE, active citizenship. W trakcie całego wyjazdu mogłam nie tylko doskonalić swoje umiejętności językowe podczas lekcji prowadzonych w języku angielskim, ale przede wszystkim mogłam odkryć pojęcie demokracji z zupełnie innej strony. Doświadczyłam bezpośredniego kontaktu z artefaktami historycznymi, zadziwiła mnie ich mnogość i dostępność na wyciągnięcie ręki, a nie tak jak u nas- jedynie w muzeum. Widziałam również ślady demokracji ateńskiej, które były zachowane i kontynuowane do dziś.

Podczas zajęć edukacyjnych nie tylko zdobywałam wiedzę teoretyczną m.in. o systemie edukacji cypryjskiej, podstawach i historii demokracji, prawach obywatelskich, prawach mniejszości narodowych, współpracy społeczności szkolnych oraz tolerancji i włączaniu różnych narodowości w życie szkolne, ale także miałam okazję uczestniczyć w szkoleniach praktycznych, które pozwoliły mi lepiej poznać temat demokracji, aktywnego obywatelstwa i obowiązków obywateli w Unii Europejskiej. Uczestniczyłam także w warsztatach tworzenia mozaiki, odwiedziłam Muzeum Archeologiczne w Pafos, Park Archeologiczny w Pafos, a po zajęciach poznawałam przepiękne okolice, ludność i tradycje cypryjskie, a także poznawałam opinie i przekonania na temat podziału Cypru na część Północną i Południową.

Podczas wyjazdu nawiązałam również kontakt z nauczycielem szkoły na Cyprze i mam nadzieję, że uda nam się go utrzymać oraz regularnie wymieniać się doświadczeniami jak i pomysłami związanymi z pracą w szkole.

Refleksje i planowane działania po mobilności i szkoleniu na Cyprze

Dzięki udziałowi w mobilności na Cyprze, w ramach naszego szkolnego projektu Priorytety Przyszłości i udziału w kursie Environmental problems, climate change, sustainable development, eco-educational programs rozszerzyłam i uzupełniłam już posiadaną wiedzę o zagadnienia omawiane na kursie, poznałam problemy i sposoby radzenia sobie społeczeństwa Cypru ze zmianami klimatycznymi i degradacją środowiska.

Niewątpliwie cenić należy Cypryjczyków za rozwiązania systemowe w obrębie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na wyspie, ale także za korzystanie od lat z systemów ogrzewania wody energią słoneczną w gospodarstwach domowych oraz hotelach. Dodatkowo cypryjski rząd rozpoczął budowę systemów farm fotowoltaicznych, aby znacząco zwiększyć produkcję prądu elektrycznego ze źródeł odnawialnych i jednocześnie zmniejszyć emisję CO2.

Godnym promowania jest pomysł modernizowania oczyszczalni ścieków w Pafos, aby stała się ona wielokierunkowym przedsiębiorstwem użytecznym dla ludności, przyjaznym dla środowiska i pomagającym w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.

Już teraz oczyszczalnia odzyskuje całość wody z kanalizacji miejskiej i deszczowej. Posiada zbiorniki będące rezerwuarami wody technicznej na użytek systemów nawadniania dla rolnictwa i zieleni miejskiej, dzięki czemu, mimo klimatu, miasto i cała wyspa jest krainą zieleni a nie terenem pustynnym. Pamiętajmy, że podczas tegorocznego lata na Cyprze notowano temperatury bliskie 50oC!

Ponadto w cyklu produkcyjnym oczyszczalnia w Pafos produkuje z biomasy metan na potrzeby sieci gazowej dla mieszańców. Metan naturalnie nie występuje na Cyprze a jego produkcja na miejscu obniża cenę dla odbiorców.

Jak się dowiedzieliśmy, kierownictwo oczyszczalni stara się uzyskać zgodę na produkcję i sprzedaż bezpiecznych nawozów azotowych dla rolnictwa z pozyskanej suchej masy, która dotąd jeszcze pozostaje głównym paliwem dla elektrowni konwencjonalnych opartych na spalaniu a w przyszłości, po rozbudowie na wyspie systemów fotowoltaicznych, stanie się zbędna i stąd pomysł na alternatywne jej wykorzystanie w przyszłości. W najbliższym czasie, na obszarze oczyszczalni będą montowane ekrany fotowoltaiczne potrzebne do samowystarczalności energetycznej przedsiębiorstwa oraz do komercyjnej produkcji i sprzedaży nadwyżek produkowanej energii elektrycznej co zapewni finansowanie nowych przedsięwzięć w firmie.

Na kursie rozmawialiśmy także o roli edukacji szkolnej w budowaniu świadomości społeczeństwa w kwestii zapobiegania zmianom klimatycznym i degradacji klimatu.

Oczywiście u nas także rolą nauczyciela, wychowawcy jest podejmowanie takich działań w celu kształtowania pozytywnych postaw proekologicznych młodzieży.

Ponieważ od wielu lat, śledzę doniesienia medialne i raporty dotyczące procesów degradacji środowiska i zachodzących niekorzystnych zmian klimatycznych na Ziemi, jestem wyczulona na obserwację zmian w dobrostanie przyrody, zauważam je i nie chcę wobec nich pozostawać bierna.
Nie od dziś, na terenie szkoły podejmuję liczne działania pozwalające mi na bycie aktywną ekologicznie. Projekty i konkursy, które, organizuję dla uczniów są ważnym narzędziem do kształtowania świadomość i odpowiedzialności ekologicznej naszej młodzieży. Jednak nie tylko w pacy realizuję działania proekologiczne. Jest to dla mnie raczej styl życia, nawyk, którym jako ekologicznie świadoma jednostka pomagam Ziemi. Działania, które wdrażam są łatwe do realizowania przez każdego, kto chce pomóc w minimalizowaniu skutków degradacji środowiska.

Działania proekologiczne mogę śmiało realizować w dowolnym miejscu na Ziemi – w domu, pracy i na wyjazdach. Tak też było i w tym roku podczas pobytu na Cyprze. A działania, które realizuję to:

 • Redukcja zużycia energii: Wyłączanie świateł i urządzeń elektrycznych, gdy nie są używane, używanie energooszczędnych żarówek, ograniczanie korzystania z klimatyzacji i ogrzewania. Jako gość hotelowy na Cyprze miałam ułatwienie, ponieważ wychodząc z pokoju, klucz rozłączał przepływ prądu w obwodzie. W czasie pobytu w pokoju sama ograniczałam ilość źródeł światła i dbałam, aby wyłączać światło w pomieszczeniach, w których nie przebywałam!
 • Oszczędzanie wody: Odpowiedzialne korzystanie z wody, np. zamykanie kranów podczas mycia zębów czy mycia naczyń, instalowanie oszczędzających wodę urządzeń. Na Cypr przeniosłam przyzwyczajenie oszczędzania wody z domu. Ograniczając w domu zużycie wody obniżam miesięczny rachunek za wodę i ścieki.
 • Recykling i segregacja odpadów: Separowanie odpadów na poszczególne frakcje (np. papier, plastik, szkło), zwracanie uwagi na produkty o niskim wpływie na środowisko naturalne i preferowanie opakowań nadających się do recyklingu. Realizowałam także i to działanie podczas pobytu na Cyprze, gdyż, używałam na zakupy torbę płócienną a opakowania innych produktów przed wyrzuceniem segregowałam. Przypominam, że we wszystkich krajach UE obowiązują takie same zasady segregacji odpadów i nawyki z Polski możemy przenieść na Cypr!
 • Ograniczanie zużycia plastiku: Unikanie jednorazowych plastikowych przedmiotów i opakowań, takich jak plastikowe butelki, torebki czy słomki, a także korzystanie z wielokrotnego użytku. Na moje wyjazdy zawsze zabrałam swoją wielorazową plastikowa butelkę z filtrem. I do tej właśnie butelki nalewałam sobie przed wyjściem z hotelu wodę z zakupionego opakowania zbiorczego zawierającego 5 l wody. Przeprowadzając łatwe obliczenia mogę stwierdzić, że w ten sposób nie kupiłam droższych, 10 jednorazowych butelek wody po 0,5l albo 5 butelek litrowych, które i tak wyrzuciłabym do kosza!
 • Zwiększenie efektywności transportu: Wybieranie bardziej ekologicznych metod transportu, takich jak jazda rowerem, chodzenie pieszo, korzystanie z transportu publicznego lub udostępnianie samochodu z innymi osobami. Będąc na Cyprze poruszałam się głownie pieszo, rzadko korzystałam z transportu publicznego.

Na omawianiu tych prostych zasad oraz na ich promowaniu wśród młodzieży chciałabym się skupić w nadchodzącym roku szkolnym. Jak wspomniałam wcześniej, takie działania powinny stać się nawykiem i a na co dzień stylem życia według zasad EKO!

Wiem, że w pierwszej kolejności muszę wyjaśnić wszystkim znaczenie i założenia celów zrównoważonego rozwoju. Teraz przytoczę, że:” zrównoważony rozwój polega na spełnianiu potrzeb dzisiejszych pokoleń, bez naruszania możliwości przyszłych pokoleń do spełnienia swoich potrzeb. Jest to podejście, które łączy efektywność gospodarczą, ochronę środowiska i sprawiedliwość społeczną. Zrównoważony rozwój stawia sobie za cel minimalizowanie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko i maksymalizowanie korzyści dla społeczeństwa.”

Zrównoważony rozwój w wielkim uproszczeniu łączy się z wdrażaniem w życiu codziennym wyżej wymienionych działań jednostki, ponieważ efekty podjętych działań sumują się dla dobra społeczności lokalnej, społeczeństwa kraju, środowiska, klimatu oraz globalnie dla dobra Ziemi. Pamiętajmy dzięki takim drobnym działaniom zyskujemy wszyscy!

Edukacja ekologiczna

W ramach projektu ,,Priorytety przyszłości‘’ odbyłam szkolenie w szkole Mobility Pro w Pafos na Cyprze w dniach 26.06 – 07.07.2023r. Tematem mojego szkolenia były problemy środowiskowe, zmiany klimatu, zrównoważony rozwój i ekoedukacyjny program.

Environmental problems, climate change, sustainable development, eco-educational programs.

Zajęcia odbywały się w języku angielskim, połączone z dyskusją i warsztatami tematycznymi.

Poruszaliśmy tematy związane z zanieczyszczeniem powietrza, wody i ziemi: degradacją ziemi, zmianami klimatu i utratą różnorodności biologicznej.

Temat jest bardzo rozległy i dotyczy całego świata. Dlatego musimy dołożyć wielu starań i stosować te zasady w życiu codziennym. Omawialiśmy główne obawy środowiskowe tak jak:

 • niższa wydajność gleby
 • przymusowa migracja
 • ubóstwo
 • susza
 • zakłócenie cyklu wody
 • brak bezpieczeństwa żywnościowego
 • słaba retencja wody
 • efekt cieplarniany

Edukacja ekologiczna to proces, który pozwala jednostkom badać kwestie środowiskowe, angażować się w rozwiązywanie problemów i podejmować działania na rzecz poprawy środowiska. W rezultacie jednostki rozwijają głębsze zrozumienie kwestii środowiskowych i nabywają umiejętność podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji. Elementy edukacji środowiskowej – świadomość na otoczenie i wyzwania środowiskowe, znajomość i rozumienie środowiska, postawy troski o środowisko i motywacja jak utrzymać jakość środowiska, umiejętność identyfikowania i rozwiązywania problemów środowiskowych oraz udział w działaniach prowadzących do rozwiązywania problemów środowiskowych.

Najważniejsze korzyści środowiskowe (EDUKACJA):

 • wzrasta wyobraźnia i entuzjazm
 • nauka wykracza poza klasę
 • wprowadzenie standardów nauczania wielu przedmiotów
 • spadek biofobii i zaburzeń deficytu natury
 • zdrowy styl życia
 • wzmocnienie społeczności
 • podejmowanie odpowiednich zadań na rzecz poprawy stanu środowiska.

EE (Ecoedukacja) pomaga uczniom zrozumieć, w jaki sposób ich decyzję i działania wpływają na środowisko, budują wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązywania złożonych problemów środowiskowych, a także sposoby, w jakie możemy podejmować działania, aby nasze środowisko było zdrowe i zrównoważone w przyszłości. Programy uczenia się poprzez usługi oferowane przez PLT i inne organizacje EE zapewniają uczniom i nauczycielom wsparcie poprzez dotacje i inne zasoby na projekty akcji. EE promuje aktywne uczenie się, obywatelstwo i przywództwo uczniów. Umożliwia młodzieży dzielenie się głosem i dokonywanie zmian w szkole i społecznościach, natomiast nauczycielom pomaga budować własne środowisko, wiedzę i umiejętność nauczania.

Udział w projekcie ,,Priorytety przyszłości” realizowanym przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi we współpracy z Mobility Pro z Pafos przybliżył mi skalę problemu i pomógł zrozumieć jak wygląda to w innych krajach. W ramach warsztatów szkoleniowych odbyłam wycieczkę do miejscowej oczyszczalni ścieków w Pafos. Poznałam etapy oczyszczania wody oraz jak ważne jest wykorzystanie oczyszczonej wody w trudnych warunkach klimatycznych. Oczyszczona woda wykorzystana jest do podlewania miejskich terenów zielonych. Poznałam kulturę i życie mieszkańców Cypru. Jak przywiązują wagę do wykorzystania energii słonecznej do podgrzewania wody instalując na dachach odpowiednie systemy rur i zbiorników. Uczestnictwo w projekcie pozwoliło mi na odkrywanie piękna i różnorodności Cypru, zgłębianie wiedzy na tematy środowiskowe i doskonalenie znajomości języka angielskiego. Jak mówi przysłowie: podróże kształcą – zdecydowanie.

Wykorzystanie ICT

Podczas mobilności brałem udział w szkoleniu ICT, które odbywało się w formie warsztatów w języku angielskim. W trakcie zajęć zapoznałem się z funkcjonalnością platformy Google, a w szczególności działania platformy site.google, na której po odbytej mobilności stworzyłem autorską stronę internetową. Efekt mojego działania można obejrzeć klikając w poniższy link do strony. Na stronie zamieściłem opis i zdjęcia z odbytej mobilności na Cyprze.

Strona internetowa autorstwa Roberta Sadowskiego – Erasmus+ Pafos 2023

Zapraszamy do rozwiązania testu wiedzy o Pafos i Cyprze autorstwa Beaty Stachurskiej – Zegadło 🙂

Test wiedzy – Pafos i Cypr

Przejdź do treści