Misją naszej szkoły jest ugruntowanie trwałych, zdrowych i poprawnych relacji wewnątrz szkolnej wspólnoty, dzięki którym nauczyciele staną się przewodnikami uczniów w ich drodze do rozwoju zawodowego i osobistego.

Zajęcia z przedsiębiorczości dla uczniów

Zajęcia z przedsiębiorczości dla uczniów

W ramach projektu „Nowoczesna edukacja szansą na sukces” młodzież uczestniczyła w zadaniu „Inicjujemy przedsiębiorczość młodych”. Warsztaty obejmowały zarówno zagadnienia dotyczące osobowości, motywacji, metod radzenia sobie ze stresem jak i sposobów rozwiązywania konfliktów.

Młodzież dowiedziała się również jak ważna jest strategia komunikacji w gastronomii, wykorzystanie mediów społecznościowych jako platformy kontaktu z klientem. Uczniowie poznali zasady konstruowania biznesplanu, uzyskali informacje o możliwościach
pozyskania dofinansowania na otwarcie własnej firmy. Po zakończeniu cyklu warsztatów mogli zobaczyć jak nabytą wiedzę wykorzystać w praktyce, jak zrobili to nasi absolwenci w prowadzonych przez siebie firmach.

Odwiedziliśmy autorską restaurację „ Cztery ściany” prowadzoną przez absolwenta ZSG. Czytaj dalej

Przejdź do treści