Misją naszej szkoły jest ugruntowanie trwałych, zdrowych i poprawnych relacji wewnątrz szkolnej wspólnoty, dzięki którym nauczyciele staną się przewodnikami uczniów w ich drodze do rozwoju zawodowego i osobistego.

Technikum nr 4

Zobacz też: nasza ofertaBranżowa Szkoła I Stopnia nr 4Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1.

W Technikum nr 4 oferujemy naukę w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik usług kelnerskich.

Nauka w technikum trwa pięć lat. W trakcie nauki, na podstawie zewnętrznych egzaminów zawodowych, uzyskasz dwie kwalifikacje:

dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych:

  • przygotowanie i wydawanie dań (egzamin po kl. III),
  • organizacja żywienia i usług gastronomicznych (egzamin po kl. V);

dla zawodu technik usług kelnerskich:

  • wykonywanie usług kelnerskich (egzamin po kl. III),
  • organizacja usług gastronomicznych (egzamin po kl. V).

Ponadto będziesz się uczyć języka angielskiego (od podstaw lub jako kontynuacja, jeśli uczyłeś się go wcześniej) oraz francuskiego (od podstaw), w tym języka zawodowego.

Odbędziesz praktyki zawodowe w warsztacie szkolnym lub w renomowanym zakładzie gastronomicznym (restauracje, hotele).

Poza umiejętnościami kucharskimi, nabędziesz przydatne w przyszłej pracy umiejętności związane z:

  • kelnerstwem,
  • planowaniemrozliczaniem imprez,
  • planowaniem żywienia,
  • carvingiem,
  • barmaństwem,
  • cateringiem.

Zajęcia związane z kwalifikacjami zawodowymi odbywają się w pracowniach specjalistycznychpodziałem na grupy.

Po ukończeniu technikum możesz zdać egzamin maturalny i kontynuować naukę na studiach.

_______________________________________________________________________________________________

Oferta na rok 2024/2025:

Lp.Typ szkołySymbol oddziałuPrzedmioty z rozszerzonym programem nauczania /profil/ zawódJęzyki obcePrzedmioty uwzględniane w procesie rekrutacjiPlanowana innowacja
1.Technikum nr 4  A

(klasa patronacka)
j.angielski/ technik żywienia i usług gastronomicznych (14 os)/ technik usług kelnerskich (14 os.)j.angielski, j.francuskij.polski, j.angielski, matematyka, biologiaTUK: racjonalne żywienie TŻiUG: serwis restauracyjny
2Technikum nr 4BBiologia/ technik żywienia i usług gastronomicznychj.angielski, j.francuskij.polski, j.angielski, matematyka, biologiaChemia spożywcza z elementami żywienia
3Technikum nr 4CGeografia/ technik żywienia i usług gastronomicznychj.angielski, j.francuskij.polski, j.angielski, matematyka, geografiaCukiernictwo restauracyjne
4Technikum nr 4DWOS/ technik żywienia i usług gastronomicznychj.angielski, j.francuskij.polski, j.angielski, matematyka, WOSŻywienie w zdrowiu i urodzie
5Branżowa szkoła I stopnia nr 4akucharzj.angielskij.polski, j.angielski, matematyka, biologia-
 6Branżowa Szkoła II stopnia nr 1BS IITechnik żywienia i usług gastronomicznychj.angielskij.polski, j.angielski, matematyka, informatyka-
Przejdź do treści