Misją naszej szkoły jest ugruntowanie trwałych, zdrowych i poprawnych relacji wewnątrz szkolnej wspólnoty, dzięki którym nauczyciele staną się przewodnikami uczniów w ich drodze do rozwoju zawodowego i osobistego.

Warsztat szkolny

warsztat • ofertacukierniagarmażwynajem sal

Warsztat szkolny Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi, ul. Sienkiewicza 88. Numer telefonu: 636 43 12. E-mail: warsztatyszkolne@zsg.elodz.edu.pl. Numer konta bankowego: Bank Pekao SA: 14 1240 1037 1111 0011 0919 9893.

Warsztat Szkolny jest bardzo ważną częścią Gastronomika. Realizuje on zamówienia dla Klientów indywidualnych oraz instytucji. Prowadzona w warsztacie restauracja pozwala uczniom nabywać i doskonalić umiejętności praktyczne. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w nowocześnie wyposażonych pracowniach: 

  • garmażernia,
  • kuchnia gorąca,
  • cukiernia,
  • sala konsumencka.
Zdjęcia przedstawiające potrawy przygotowane przez Warsztat Szkolny, link do strony Gastronomika na Facebooku
Przejdź do treści