Misją naszej szkoły jest ugruntowanie trwałych, zdrowych i poprawnych relacji wewnątrz szkolnej wspólnoty, dzięki którym nauczyciele staną się przewodnikami uczniów w ich drodze do rozwoju zawodowego i osobistego.

Konkurs BHP

Konkurs BHP

W dniu 10 grudnia 2019 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu odbył się III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Branży Spożywczej i Gastronomicznej 2019/2020. Konkurs organizowany jest przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. W sprawdzianie wiedzy brało udział blisko 30 uczniów z pięciu szkół z okręgu łódzkiego. Uczennice Karolina Beda i Zuzanna Frontczak otrzymały wysokie wyróżnienia.

Czytaj dalej

Koło BHP

Koło BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy czyli wiedza i umiejętności w zakresie wykonywania analiz bezpieczeństwa, kontroli warunków pracy, prowadzenia badań i okoliczności wypadków przy pracy, szkoleń BHP oraz pełnienia funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ciągłe poszerzanie kształcenia o zagadnienia diagnozy ergonomicznej i projektowania, czyni z absolwenta tej dziedziny specjalistę wyróżniającego go na rynku pracy. Interdyscyplinarność tej dziedziny i uzyskane przez absolwenta kompetencje umożliwiają korzystanie z tej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowanie się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywne uczestnictwo w pracy grupowej, kierowanie podległymi sobie pracownikami, projektowanie i monitorowanie stanu warunków pracy, organizacji pracy i zachowań pracowników w celu zapobiegania i ograniczania wypadków, awarii i chorób zawodowych.

Uczennice szkolnego koła ds. BHP Zuzanna Frontczak i Karolina Beda (wychowawca Sz. P. Aleksandra Izydorczyk) miały okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie jednej z ferm w województwie mazowieckim.

Czytaj dalej
Przejdź do treści