Misją naszej szkoły jest ugruntowanie trwałych, zdrowych i poprawnych relacji wewnątrz szkolnej wspólnoty, dzięki którym nauczyciele staną się przewodnikami uczniów w ich drodze do rozwoju zawodowego i osobistego.

„Cooking and Culture” w Martina Franca we Włoszech

Pięcioro nauczycieli przedmiotów zawodowych gastronomicznych uczestniczyło w dwutygodniowym kursie „Cooking and Culture” we Włoszech, w miejscowości Martina Franca.

W trakcie trwania kursu nauczyciele:

  • zdobyli umiejętności sporządzania potraw z wykorzystaniem lokalnych surowców, pracując z miejscowymi szefami kuchni
  • szkolili się w profesjonalnych restauracjach przestrzegając zasad technologii gastronomicznej
  • poznali lokalną kulturę kulinarną Apulii i południa Włoch
  • zdobywali doświadczenie w lokalnych piekarniach, zakładach produkujących wino i oliwę
  • nawiązali kontakty z lokalnymi producentami żywności
  • poszerzyli wiedzę z zakresu żywienia, kontroli bezpieczeństwa żywności
  • mieli możliwość obserwować funkcjonowanie lokalnego targu z miejscowymi surowcami

Mobilność na Malcie – wymiana doświadczeń

Udział w projekcie „Uniwersalny Nauczyciel” w ramach programu Erasmus+ pozwolił nam na wymianę doświadczeń nt. wdrażania i zarządzania projektami unijnymi. Przez dwa tygodnie uczestniczyłyśmy w warsztatach, których głównym celem było zdobycie wiedzy i praktycznych informacji o politykach UE i możliwościach finansowania w latach 2021-2027, zwłaszcza Erasmus+. Mobilność odbywała się na Malcie w szkole językowe Sprachcaffe. Współpracowałyśmy w międzynarodowej grupie nauczycieli i pracowników różnych organizacji pozyskujących fundusze unijne. Doskonaliłyśmy umiejętności procesu aplikacyjnego, interpretacji zaproszenia do składania wniosków. Wypełniałyśmy formularz aplikacyjny. Uzyskałyśmy instrukcje dotyczące zarządzania aspektami finansowymi, budżetowymi i umownymi. Najważniejszym aspektem mobilności było dzielenie się dobrymi praktykami. Nawiązałyśmy kontakty z osobami m.in. z Niemiec, Czech, Bułgarii i organizacjami rozwijającymi projekty europejskie.
Mobilność to nie tylko nauka, czas wolny wypełniłyśmy zwiedzaniem Malty i wyspy Gozo, poznałyśmy historię, kulturę i obyczaje mieszkańców Wysp oraz podziwiałyśmy ich piękną przyrodę.
Efektem naszej mobilności jest opracowanie projektu na mobilność dla młodzieży.

Projekt Erasmus „Uniwersalny nauczyciel” – Malta

W sierpniu 2022 roku uczestniczyłem w dwutygodniowym kursie języka angielskiego, który odbywał się w szkole językowej Sprachcaffe na Malcie. Kurs ten odbył się w ramach projektu Erasmus „Uniwersalny nauczyciel”. Wyjazd ten, umożliwił mi nie tylko podniesienie własnego poziomu posługiwania się językiem angielskim, ale także miałem okazję poznać wiele osób z różnych części świata, a także zapoznać się z historią i kulturą Malty. Warunki w jakich przyszło mi się uczyć oraz mieszkać (mieszkałem w campusie szkoły) oceniam bardzo dobrze. Zajęcia prowadzone przez Petrę i Miriam w których uczestniczyły osoby z różnych części świata (m.in. z Włoch, Niemiec, Brazylii, Japonii, Holandii) odbywały się w kilkuosobowej grupie i moim zdaniem stały na wysokim poziomie. Niewielka liczebność grupy umożliwiała maksymalne przyswojenie zasobów wiedzy. Ponadto rozmowy z innymi uczestnikami kursu m.in. podczas przerw, posiłków również znacząco wpłynęły na podniesienie moich językowych kwalifikacji. Placówka organizowała wycieczki dla uczestników kursu, jednakże wiele zakątków Malty udało mi się zwiedzić z grupą nauczycieli z Gastronomika, a także samodzielnie. Mogę stwierdzić, że przeszedłem Maltę wzdłuż i wszerz, poznając przy tym kulturę Maltańczyków odbywając wiele rozmów z przypadkowymi osobami, zwiedzając wiele ciekawych miejsc, w tym starożytnych np. megalityczne budowle o nazwie Ġgantija wzniesione w latach 3500-2500 p.n.e. uznawane za jedne z najstarszych na świecie, starsze m.in. od egipskich piramid. Podsumowując, uważam pobyt na kursie językowym w ramach projektu „Uniwersalny nauczyciel” za niezwykle owocny. Nabyte doświadczenia, zarówno kulturowe, językowe jak i społeczne postaram się wykorzystać w przyszłości w pracy z młodzieżą.

Projekt Erasmus z perspektywy ucznia

Udział w projekcie Erasmus „Uniwersalny nauczyciel” był zwieńczeniem mojego rocznego kursu języka angielskiego w ELC w Łodzi. Kurs odbywał się na Malcie w szkole „Sprachcaffe”, gdzie mogłem pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę z zakresu gramatyki języka angielskiego i słownictwa. Cennym doświadczeniem było obserwowanie nauczycieli podczas lekcji. Zaangażowanie uczestników podczas zajęć i różnorodne metody pracy są bardzo istotne w pracy nauczyciela.
Studenci z różnych krajów prowadzili liczne dyskusje, poznając jednocześnie kulturę swoich państw. Spotkania z licznymi studentami w sytuacjach codziennych pozwoliły również na liczne konwersacje w języku angielskim, co stanowiło dla mnie dodatkowy atut.
Na Malcie byłem drugi raz i po raz kolejny mogłem doświadczyć jej niezaprzeczalnych zalet. To „europejskie Hollywood” zachwyci swoją różnorodnością i widokami każdego kinomana. „Gra o Tron”, „Jurajski Park”, czy „Popeye” to nieliczne przykłady produkcji tworzonych na Malcie.
W szkole Sprachcaffe podniosłem swoje kompetencje językowe i komunikacyjne a zdobytą wiedzę na pewno wykorzystam na własnych lekcjach.

Erasmus – refleksje

Udział w projekcie Erasmus „Uniwersalny nauczyciel” przyniósł mi ogromne korzyści. Nie sposób wymienić ich wszystkich. Jedną z największych zalet dla mnie, nauczycielki języka angielskiego, była możliwość obserwacji i uczestnictwa w zajęciach z perspektywy ucznia. Czym innym jest bowiem poznanie nowych technik i metod nauczania (a i tych było wiele) z perspektywy lektora, nauczyciela, a czym innym przeżycie ich i przetestowanie jako uczeń. Dzięki temu zyskałam wiedzę nie tylko na temat tego, jak efektywne jest dane zadanie jeśli chodzi o przekazanie lub utrwalenie już wcześniej zdobytej wiedzy, ale też, jakie uczucia, emocje może wywoływać wśród uczniów. Dobrze uświadomić sobie, że nie każdy typ zadań może odpowiadać naszym uczniom, a także jak ważny jest ich komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa. Glenn – prowadzący zajęcia w naszej grupie, pokazał mi wiele sposobów na sprawdzenie i utrwalenie wiedzy ucznia, bez stresującego, na szczęście odchodzącego już do lamusa słynnego i bardzo popularnego za moich uczniowskich czasów „odpytywania przy tablicy.”
Drugą, niewątpliwą korzyścią pobytu w maltańskiej Sprachcaffe był jej międzynarodowy charakter oraz to co się z tym wiązało: nauka zaczynała się rano w sali lekcyjnej, ale nie kończyła się wraz z zakończeniem zajęć. Codzienne przebywanie z kursantami pochodzącymi z różnych zakątków ziemi, umożliwiało niestanne „szlifowanie” języka (nie zawsze był to tylko język angielski- kolejna zaleta-: ) ), wymianę doświadczeń, ciekawe dyskusje na różne tematy, także te związane z edukacją.
Podsumowując, ze swojego pobytu na Malcie przywiozłam wiele cennych nabytków: odświeżoną wiedzę o tym, jak nauka wygląda z perspektywy ucznia, mnogość zadań i technik do pracy na zajęciach (w tym wiele związanych z wykorzystaniem technologii informacyjnej). Na pewno tę wiedzę i nowe umiejętności wykorzystam w swojej pracy.

Moje refleksje z wyjazdu na Maltę

Tego lata wzięłam udział w projekcie Erasmus „Uniwersalny nauczyciel.” Kurs odbywał się na Malcie w szkole Sprachcaffe.
Po raz pierwszy byłam w szkole Sprachcaffe i muszę stwierdzić, że bardzo podoba mi się idea jej przyświecająca. Chodzi o to, że uczniowie z różnych krajów nie tylko uczestniczą w zajęciach razem, ale też mieszkają na terenie szkoły w jednym apartamencie z wydzieloną częścią wspólną. Dzięki temu mają możliwość porozumiewania się w języku angielskim nie tylko podczas lekcji, ale także po ich zakończeniu, w sytuacjach życia codziennego.
Jak wiadomo chęć skutecznego porozumiewania się w języku obcym jest największą motywacją. Dlatego też, jako nauczyciel języka angielskiego, z zazdrością patrzyłam na mało liczne grupy, w których odbywały się zajęcia, jak i na zaangażowanie uczniów. Wszyscy, ze względu na nasza różnorodność językową zmuszeni byli porozumiewać się w języku angielskim.
Ciekawie było również obserwować innych nauczycieli przy pracy i podpatrywać różne ciekawe techniki i metody nauczania. Szczególnie podobało mi się komunikatywne podejście do każdego zadania, ciekawe formy pracy w grupach i parach, a także aplikacja Whiteboard, której do tej pory nie miałam okazji używać.
W szkole Sprachcaffe poznałam wiele fantastycznych i ciekawych osób z różnych krajów, a zdobytą wiedzę na pewno wykorzystam na własnych lekcjach.

Sprachcaffee Malta – refleksja

Uczestnictwo w projekcie Erasmus „Uniwersalny Nauczyciel” pozwoliło mi na nowo spojrzeć na edukację i zebrać nowe doświadczenia. Zajęcia językowe w szkole Sprachcaffe Malta dały mi możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami, podniesienia własnych kompetencji językowych, ale również zaprezentowanie i wykorzystanie kompetencji związanych z ICT w edukacji. Zajęcia odbywały się w małych, międzynarodowych grupach. W ciągu dwóch tygodni miałem możliwość poznania ludzi z m.in.: Czech, Ukrainy, Hiszpanii, Włoch, Libii, Japonii, Bułgarii, Niemiec, Węgier i Polski. Bardzo dużą zaletą nauki języka w Sprachcaffe jest nieograniczanie się tylko do zajęć w salach, ale również kontynuowania jej w czasie wolnym, podczas tzw. edukacji pozaformalnej i edukacji na świeżym powietrzu. Dzięki położonemu przy szkole campusowi z dostępnym basenem i barem, uczniowie mogli spotykać się na towarzyskie pogawędki. Szkoła organizowała również inne atrakcje, wycieczki, integracje i aktywności, przez co każdy z uczestników mógł doskonalić swoje umiejętności językowe praktycznie cały czas. Wraz z kilkoma uczestnikami organizowaliśmy wspólne zwiedzanie zakątów kraju, dzięki czemu mogliśmy doskonalić własne umiejętności komunikacyjne w rzeczywistych sytuacjach, łącząc wszystko z wspaniałą zabawą i atmosferą.
Prowadzący zajęcia Mark z Walii dobierał różną tematykę zajęć, by każdy z uczestników mógł brać udział w rozmowie. W rezultacie każdy miał szansę wypowiedzieć się i odnieść tematycznie do własnych doświadczeń, tradycji w swoim kraju, uwarunkowań politycznych i gospodarczych. Jednak zawsze dochodziliśmy do wspólnych wniosków, że najważniejsza jest edukacja każdego pokolenia w tzw. procesie uczenia się przez całe życie. Staraliśmy się w każdym temacie omówić możliwe innowacje edukacyjne, które można zastosować w obecnej cyfrowej rzeczywistości. Dzięki zastosowaniu innowacji i narzędzi ICT w edukacji można przeprowadzić interesujące lekcje z uczniami, pokazać im inny sposób nauki.
Czas spędzony na Malcie w Sprachcaffee będę wspominał bardzo długo ponieważ miałem możliwość oraz skorzystałem z niej by podnieść własne kompetencje językowe i komunikacyjne, ale również wzmocnić poczucie własnej wartości. Dzięki wymianie doświadczeń z innymi uczestnikami zajęć, widzę potrzebę edukacji przez całe życie, jak również włączania nowych innowacji w proces kształcenia młodych pokoleń z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technologii (ICT). W swojej codziennej pracy zawodowej będę się starał wprowadzać i rozwijać zagadnienia omawiane podczas pobytu na Malcie w ramach programu Erasmus.

Refleksje po mobilności 

Sprachcaffe Malta Dzięki udziałowi w projekcie Erasmus “Uniwersalny nauczyciel” miałam okazje uczestniczyć w kursie języka angielskiego w maltańskiej szkole Sprachcaffe. Ideą tego miejsca, położonego w miejscowości Pembroke na Malcie, jest nauka języka obcego nie tylko w tradycyjny sposób na zajęciach, ale także w czasie wolnym. Dlatego właśnie do szkoły przylega duży campus, gdzie studenci mogą mieszkać, spędzać czas wolny, do ich dyspozycji jest basen i kawiarnia, miejsca sprzyjające zawieraniu znajomości i nawiązywaniu nowych międzynarodowych kontaktów. Sprachcaffe organizuje też wycieczki i imprezy dla swoich uczniów, by stworzyć dodatkowe okazje do szlifowania języka. Sam budynek, już nie najnowszy, to pozostałość po brytyjskich koszarach. Zaaranżowany na potrzeby szkoły stał się miejscem gdzie nauka miesza się z zabawą, budowaniem nowych relacji i poznawaniem nowych ludzi. Nad całością czuwa David – dyrektor szkoły, z pochodzenia Walijczyk, mieszka w campusie, cały czas jest do dyspozycji studentów, służy pomocą, wyjaśnia i wspiera nowoprzybyłych. Kadra, prowadząca zajęcia z angielskiego, to grupa nauczycieli z całej Europy, m.in. z Malty, Grecji i… Polski:) Tydzień spędzony w Sprachcaffe na długo zapadnie mi w pamięci i na pewno przyczyni się do mojego rozwoju osobistego a przede wszystkim do podniesienia poziomu znajomości języka angielskiego.
Soft skills Tematyka zajęć w Sprachcaffe dopasowana jest do grupy wiekowej i zawodowej, dlatego ucieszyło mnie, że na jednych z zajęć rozmawialiśmy na temat umiejętności i kompetencji pożądanych obecnie na rynku pracy. Edukacja to ogromny obszar, który stale się rozwija, stąd oczekiwania wobec nauczycieli, którzy chcą pracować z młodzieżą się zmieniają. Oprócz kompetencji twardych, wynikających bezpośrednio z wykształcenia, jest grupa umiejętności miękkich (soft skills), które bez względu na wykonywany zawód są podstawą w procesie rekrutacji. Podobnie, jak w biznesie, od kandydatów wymaga się przede wszystkim otwartości i gotowości do zmian (right attitude to learn and adaptable to changes). Zwłaszcza w obszarze, jakim jest edukacja, kiedy do systemu trafiają kolejne pokolenia młodych ludzi, stosowanie tych samych metod, czy brak rozwijania swoich umiejętności, wyklucza z bycia dobrym nauczycielem. Tak samo, jak wyklucza z bycia dobrym pracownikiem firmie. Zarówno w czasie dyskusji z uczestnikami kursu, jak i w opinii ekspertów, których nagrania słuchaliśmy, to podstawowa kompetencja, której pracodawcy oczekują od swoich pracowników. Kompetencje miękkie nie znają granic, w międzynarodowej grupie, w której się znalazłam w czasie kursu, byliśmy zgodni, co do ich rangi. Kolejną ważną umiejętnością, jest umiejętność przyjmowania informacji zwrotnej (be open on feedback). To dzięki niej, osoba która otrzymuje taką informację ma szansę na korektę swojego zachowania,  dowiaduje się, co robi dobrze a gdzie ma obszary do rozwoju. Z własnego doświadczenia wiem, że nauczyciele są grupą zawodową, gdzie feedback bardziej traktowany jest jako ocena niż jako element wpierający ich rozwój. Dzięki zajęciom, realizowanym w ramach programu Erasmus, upewniłam się w przekonaniu, że te umiejętności miękkie są niezwykle ważne we wszystkich płaszczyznach życia zawodowego i będę starała się rozwijać je w swojej radzie pedagogicznej, tak by stały się podstawą do budowania jakości zespołu.

Przejdź do treści