Misją naszej szkoły jest ugruntowanie trwałych, zdrowych i poprawnych relacji wewnątrz szkolnej wspólnoty, dzięki którym nauczyciele staną się przewodnikami uczniów w ich drodze do rozwoju zawodowego i osobistego.

Jak przygotować się do wyjazdu na staż do Francji

Jak przygotować się do wyjazdu na staż do Francji

Od kilkunastu już lat w ZSG  w Łodzi wśród absolwentów techników prowadzony jest nabór na wyjazd na staż do Francji do ośrodka szkoleniowego CFA  ( Centre de Formation d’Aprentis) w Bar-le –Duc. Staż ten jest dobrą szansą dla osób kończących szkołę aby zdobyć dodatkowe kwalifikacje i umiejętności umożliwiające lepszy start na rynku pracy. Poniżej podaję kilka informacji które pozwolą Wam na podjęcie właściwej decyzji i umożliwią dobre przygotowanie się najpierw do rozmowy kwalifikacyjnej, a potem do wyjazdu na staż.

Podstawowe założenia

Jest to program międzynarodowy o charakterze zawodowym, organizowany przez CFA Louis Prioux w Bar le Duc, współfinansowany przez lotaryńską Radę Regionalną. Kształci w następujących zawodach: pracownik restauracji, kucharz, kelner, piekarz, cukiernik.

Formacja

Formacja na stażu przebiega dwutorowo:

  • uczeń pracuje w wybranych zakładach gastronomicznych. Może pracować jako kelner , kucharz , cukiernik itd. Za wykonaną pracę otrzymuje wynagrodzenie
  • uczy się w ośrodku szkoleniowym ( po francusku CFA)

W miesiącu musi przepracować trzy tygodnie , na naukę w CFA przeznaczony jest tydzień. Potrzebne do nauki podręczniki uczeń zakupuje na miejscu. Formacja teoretyczna w CFA kończy się egzaminem. Gdy jest on zaliczony uczeń otrzymuje stosowny dokument potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

Zakwaterowanie

W czasie pobytu na stażu uczeń mieszka w lokalu wskazanym przez organizatora czyli CFA. W tygodniu przeznaczonym na naukę zakwaterowany jest w internacie. Możliwe jest również dofinansowanie

Rekrutacja

Rokrocznie do naszej szkoły przyjeżdża  z Francji koordynator programu Eurotour celem przeprowadzenia rozmów  kwalifikacyjnych z kandydatami na staż. Przystępując do rozmowy kwalifikacyjnej należy:

  • napisać CV i list motywacyjny
  • przygotować się merytorycznie tzn. umieć dobrze uargumentować cel i motywację wyjazdu na staż
  • przygotować się od strony językowej, rozmowa bowiem przebiega w języku obcym, angielskim bądź francuskim.
  • zaprezentować dyplomy bądź inne wyróżnienia ( jeśli takie są, jeśli nie, tonie należy się tym przejmować, posiadanie ich nie jest warunkiem niezbędnym) zdobyte w trakcie rywalizacji na konkursach lub olimpiadach szkolnych lub pozaszkolnych.

Kandydaci

Kandydaci na staż rekrutują się spośród absolwentów 5-letniego technikum gastronomicznego lub 2- letniej  Szkoły  Branżowej .

Zarobki

Zależą one od wieku stażysty.

Teoretycznie tydzień pracy liczy 35 godzin ale w praktyce pracuje się dłużej.

Przejdź do treści