Misją naszej szkoły jest ugruntowanie trwałych, zdrowych i poprawnych relacji wewnątrz szkolnej wspólnoty, dzięki którym nauczyciele staną się przewodnikami uczniów w ich drodze do rozwoju zawodowego i osobistego.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4

Zobacz też: nasza ofertaTechnikum nr 4Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1.

W Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 oferujemy naukę w zawodzie kucharz.

Nauka w szkole branżowej trwa trzy lata. W trakcie nauki uzyskasz jedną kwalifikację:

  • przygotowanie i wydawanie dań (zewnętrzny egzamin zawodowy po 3 klasie).

Ponadto będziesz się uczyć języka angielskiego (od podstaw lub jako kontynuacja, jeśli uczyłeś się go wcześniej), w tym języka zawodowego.

Praktyki zawodowe odbędziesz w warsztacie szkolnym lub w renomowanym zakładzie gastronomicznym (restauracje, hotele).

Zajęcia związane z kwalifikacjami zawodowymi odbywają się w pracowniach specjalistycznychpodziałem na grupy.

Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia będziesz mógł kontynuować edukację w szkole branżowej II stopnia (pozwalającej na uzyskanie dyplomu technika lub podejście do matury i kontynuację nauki na studiach) oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

W roku szkolnym 2024/2025 otwieramy jedną klasę szkoły branżowej. Podczas rekrutacji bierzemy pod uwagę oceny na koniec szkoły podstawowej z:

  • języka polskiego,
  • języka angielskiego,
  • matematyki,
  • biologii.

Przejdź do treści