Misją naszej szkoły jest ugruntowanie trwałych, zdrowych i poprawnych relacji wewnątrz szkolnej wspólnoty, dzięki którym nauczyciele staną się przewodnikami uczniów w ich drodze do rozwoju zawodowego i osobistego.

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Półrocze zimowe:

1Rozpoczęcie roku szkolnego4.09.2023 
2Zebrania z rodzicami klas pierwszych
(technikum, BS I)
6.09.2023, od godz. 17.00
3Zebranie Rady Pedagogicznej14.09.2023 (czwartek), godz. 8.00 (0 i 1 lekcja odwołane)
4Zebranie Rady Rodziców13.09.2023, godz. 17.30 
5Zebrania dla rodziców kl. II-V technikum i 2-3 BS I (obowiązkowe zapoznanie ze zmianami zasad oceniania) [może być online] 11 – 15.09.2023 
6Spotkanie dyrektora z Radą Pedagogiczną (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)13.10.2023, godz. 8.15     
7Ślubowanie klas pierwszych09/10.2023 
8Ogólnopolski Konkurs Gastronomiczny im. Zbigniewa Kopyckiego „Kuchnia roślinna” (dzień wolny od zajęć dydaktycznych) 25.10.2023 (środa) 
9Lekcje skrócone przed świętem 1.11. 31.10.2023 
10Obchody Święta Niepodległości 11.11. 10.11.2023 
11Wystawienie zagrożeń śródrocznych w kl. V 17.11.2023 (włącznie) 
12Wystawianie zagrożeń w kl. I – IV i 1-3 BS I 28.11.2023, do godz. 12.00 
13Śródroczne posiedzenie Rady Pedagogicznej29.11.2023 (środa), godz. 15.00, (lekcje skrócone od 1 do 11, lekcja 12 odwołana) 
14Zebrania z rodzicami30.11 – 06.12.2023 
15Termin dopuszczenia kl. 2 BS II do egzaminów 01.12.2023
16Egzaminy semestralne kl. 2 BS II  04 – 15.12.2023 
17Wystawianie ocen dla klas V i 2 BS II oraz ocen proponowanych dla klas pozostałych do 15.12.2023, do godz. 15.00 
18Rada klasyfikacyjna klas V i 2 BS II 18.12.2023 (długa przerwa 12.25 – zwolnieni n-le dyżurujący) 
19Rada plenarna śródroczna dla klas V i 2 BS II  20.12.2023 (długa przerwa 12.25 – zwolnieni n-le dyżurujący) 
20Zmiana planu, II półrocze dla klas V i 2 BS II  od 18.12.2023
21Wigilie klasowe (dzień wolny od zajęć dydaktycznych) 22.12.2023 
22Zimowa przerwa świąteczna23.12.2023 – 01.01.2024
23Szkolenie z procedur egzaminu zawodowego 02.01.2024
24Termin dopuszczenia kl. 1 BS II do egzaminów 05.01.2024 
25Egzamin zawodowy:
Część praktyczna: HGT.11, HGT.12 
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych) 
09.01.2024 
Część pisemna: HGT.11, HGT.12 
(dzień wolny dla klas V i 2 BS II) 
10.01.2024 
26Egzaminy semestralne kl. 1 BS II8 – 19.01.2024
27Wystawianie ocen na I półroczedo 19.01.2024 do godz. 15.00
28Rada klasyfikacyjna (bez kl. V)23.01.2024, godz. 15.00 (lekcje skrócone od 1 do 11, lekcja 12 odwołana)
29Śródroczne posiedzenie RP25.01.2024, godz. 15.00 (lekcje skrócone od 1 do 11, lekcja 12 odwołana)
30Ferie zimowe dla woj. łódzkiego  29.01 – 11.02.2024
31Zebranie Rady Rodziców14.02.2024, godz. 17.30 
32Zebrania z rodzicami (bez kl. V)12 – 16.02.2024
33Rozpoczęcie II półrocza od 12.02.2024
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 13.10, 25.10., 22.12., 09.01
 

Półrocze letnie:

1Targi edukacyjne03.2024  
2Wystawianie zagrożeń w klasach maturalnychdo 22.03.2024 
3Zebrania z rodzicami dla kl. V – ostatnie25 – 27.03.2024 
4Dzień otwarty szkoły   
Wystawa Stołów Okolicznościowych 
22 – 23.03.2024
(piątek – sobota)
5Wiosenna przerwa świąteczna28.03 – 02.04.2024
6Termin dopuszczenia kl. 2 BS II do egzaminów 05.04.2024 
7Egzaminy semestralne kl. 2 BS II 08 – 19.04.2024 
8Wystawianie ocen kończących w klasach maturalnych i zagrożeń w pozostałych klasach do 19.04.2024 
do godz. 15.00 
9Rada klasyfikacyjna klas maturalnych i śródroczna dla pozostałych klas 
oraz Szkolenie dot. egzaminów maturalnych 
23.04.2024 (wtorek), godz. 14.40 (lekcje skrócone od 1 do 11, lekcja 12 odwołana) 
9Konsultacje z rodzicami23.04.2024, godz. 17.30 – 18.30
10Zebranie Rady Rodziców23.04.2024, godz. 18.00 
11Zebrania z rodzicami (Teams)24 – 29.04.2024 
12Rada plenarna klas maturalnych26.04.2024 (długa przerwa 12.25 – zwolnieni n-le dyżurujący) 
13Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla kl. V i 2 BS II 26.04.2024, godz. 9.00 
14Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 02.05.2024 
15Zmiana planu lekcji po odejściu klas maturalnych   29.04.2024 
16Egzaminy maturalne z przedmiotów obowiązkowych (dni wolne od zajęć dydaktycznych) 07 – 09.05.2024 (wtorek – czwartek) 
17Wystawianie ocen przewidywanych  do 17.05.2024 
18Termin dopuszczenia kl. 1 BS II do egzaminów 28.05.2024 
19Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 31.05.2024 (piątek po Bożym Ciele) 
20Szkolenie z procedur egzaminu zawodowego 27.05.2024 
21Egzaminy semestralne kl. 1 BS II 29.05 – 13.06.2024 
22Wystawianie ocen rocznych do 13.06.2024 do godz. 18.00 (czwartek) 
23Egzamin zawodowy: 
Część praktyczna: HGT.11, HGT.12 03.06.2024 
Część pisemna: HGT.01, HGT.02, HGT.11, HGT.12 06 – 07.06.2024 
Część praktyczna: HGT.01, HGT.02 18 – 19.06.2024 
24Rada klasyfikacyjna dla klas I-III i 1 BS II (dzień wolny od zajęć dydaktycznych) 17.06.2024, godz. 9.00 
25Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej21.06.2024, godz. 11.00 
26Zakończenie roku szkolnego dla klas 3 ZSZ (zaproszeni Nauczyciele bez wychowawstwa)21.06.2024, godz. 9.00 
27Zakończenie roku szkolnego dla pozostałych klas21.06.2024, godz. 9.30. i 10.00  
28Wyniki egzaminów maturalnych09.07.2024 
29Rekrutacja do klas I-szych07.2024 
28Matury poprawkowe20 – 21.08.2024 
29Egzaminy poprawkowe26 – 27.08.2024 
30Zebranie Rady Pedagogicznej30.08.2024, godz. 9.30
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02.05, 07 – 09.05, 31.05, 17.06
Przejdź do treści