Misją naszej szkoły jest ugruntowanie trwałych, zdrowych i poprawnych relacji wewnątrz szkolnej wspólnoty, dzięki którym nauczyciele staną się przewodnikami uczniów w ich drodze do rozwoju zawodowego i osobistego.

Opłaty, zasiłki, stypendia i numer rachunku Rady Rodziców

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców przy ZSG w Łodzi:

75 1240 3073 1111 0011 2065 8728


1. Ubezpieczenie

W uzgodnieniu z Przewodniczącą Rady Rodziców kontynuujemy współpracę z Inter Risk na ubezpieczenie uczniów.  Składka w wysokości 55 zł (w tym dodatkowo 5 zł na sprzęt sportowy, bibliotekę i działalność Samorządu Uczniowskiego) zbierają wychowawcy klas do końca września 2023. Jeżeli uczeń ubezpieczony jest poza szkołą również prosimy o przekazanie wychowawcom takiej informacji.

2. Opłaty za surowce i sprzęt

Wpłaty za technologię prosimy kierować na numer rachunku Rady Rodziców przy ZSG w Łodzi. Prosimy o podawanie w tytule przelewu imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, do której ono uczęszcza.

3. Stypendia i zasiłki szkolne

Podstawowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Łodzi.

Przejdź do treści