Misją naszej szkoły jest ugruntowanie trwałych, zdrowych i poprawnych relacji wewnątrz szkolnej wspólnoty, dzięki którym nauczyciele staną się przewodnikami uczniów w ich drodze do rozwoju zawodowego i osobistego.

Обробка персональних даних – інформація

Відповідно до ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (Єросоюза) 2016/679 вiд 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб стосовно обробки персоналньих даних та про вiльне перемiщення таких даних а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист персональних даних), що далi iменується Регламентом повiдомляємо, що:

1. Адміністратор ваших персональних даних

 • Iм’я: Zespół Szkół Gastronomicznych
 • Aдреса: Łódź, ul. Sienkiewicza 88
 • Контактні дані: +48 42 636 75 44

2. Інспектор захисту даних

 • Ім’я та прізвище: Monika Słupecka
 • Контактні дані:

3. Мета обробки персональних даних

Виконання статутних завдань адміністратора відповідно до положень пункту 4.

4. Правові основи обробки

 • Правова передумова (з Регламенту): мистецтво 6 сек. 1 літ. c
 • Правова основа: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

5. Отримачі персональних даних (або категорії одержувачів)

Дані можуть бути надані суб’єктам, які надають послуги адміністратору, для реалізації яких необхідні персональні дані. З такими суб’єктами укладено договори про доручення обробки персональних даних.

6. Період зберігання персональних даних (критерії його визначення)

Надані дані зберігатимуться протягом періоду, передбаченого положеннями (пункт 4), що є основою для їх обробки.

7. Володження прав

 • доступ до даних та отримання копії даних
 • вимагати виправлення даних
 • вимагати обмеження обробки
 • не підлягає автоматизованому прийняттю рішень, включаючи профілювання
 • подати скаргу від контролюючого органу (голови Управління захисту персональних даних)

8. Трансфер до країн поза Європейського Економічного Зону (ЄЕЗ) та міжнародних організацій

Дані не будуть передані до країн, що не входять до ЄЕЗ, або до міжнародних організацій

9. Інформація, чи надання персональних даних є законовою чи договірною вимогом, чи умовою уключення договору, і чи особа зобов’язана надати дані та що можна надати дані

Надання даних є обов’язковим і необхідним для досягнення мети, з якою вони були отримані.

10. Автоматизоване прийняття рішень, включаючи профіл

Надані дані не підлягатимуть автоматичному прийняттю рішень чи профілюванню.

Przejdź do treści