Misją naszej szkoły jest ugruntowanie trwałych, zdrowych i poprawnych relacji wewnątrz szkolnej wspólnoty, dzięki którym nauczyciele staną się przewodnikami uczniów w ich drodze do rozwoju zawodowego i osobistego.

Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1

Zobacz też: nasza ofertaTechnikum nr 4Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4.

W Branżowej Szkole II Stopnia nr 1 oferujemy naukę w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Aby zostać przyjętym, należy mieć ukończoną szkołę branżową I stopnia w zawodzie kucharz (kwalifikacja przygotowanie i wydawanie dań).

Nauka w szkole branżowej II stopnia trwa dwa lata. W trakcie nauki uzyskasz jedną kwalifikację:

  • organizacja żywienia i usług gastronomicznych (zewnętrzny egzamin zawodowy po I semestrze 2 klasy).

Praktyki zawodowe odbędziesz w warsztacie szkolnym lub w renomowanym zakładzie gastronomicznym (restauracje, hotele).

Zajęcia związane z kwalifikacjami zawodowymi odbywają się w pracowniach specjalistycznychpodziałem na grupy.

Po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia możesz zdać egzamin maturalny i kontynuować naukę na studiach.

W roku szkolnym 2023/2024 otwieramy jedną klasę szkoły branżowej II stopnia. Podczas rekrutacji bierzemy pod uwagę średnią z przedmiotów zawodowych w BS I oraz oceny na koniec szkoły branżowej z I stopnia z:

  • języka polskiego,
  • języka angielskiego,
  • matematyki,
  • informatyki.
Przejdź do treści