Technikum nr 4

Zobacz też: nasza ofertaBranżowa Szkoła I Stopnia nr 4Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1.

W Technikum nr 4 oferujemy naukę w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik usług kelnerskich.

Nauka w technikum trwa pięć lat. W trakcie nauki, na podstawie zewnętrznych egzaminów zawodowych, uzyskasz dwie kwalifikacje:

 • dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych:
  • przygotowanie i wydawanie dań (egzamin po kl. III),
  • organizacja żywienia i usług gastronomicznych (egzamin po kl. V);
 • dla zawodu technik usług kelnerskich:
  • wykonywanie usług kelnerskich (egzamin po kl. III),
  • organizacja usług gastronomicznych (egzamin po kl. V).

Ponadto będziesz się uczyć języka angielskiego (od podstaw lub jako kontynuacja, jeśli uczyłeś się go wcześniej) oraz francuskiego (od podstaw), w tym języka zawodowego.

Odbędziesz praktyki zawodowe w warsztacie szkolnym lub w renomowanym zakładzie gastronomicznym (restauracje, hotele).

Poza umiejętnościami kucharskimi, nabędziesz przydatne w przyszłej pracy umiejętności związane z:

 • kelnerstwem,
 • planowaniemrozliczaniem imprez,
 • planowaniem żywienia,
 • carvingiem,
 • barmaństwem,
 • cateringiem.

Zajęcia związane z kwalifikacjami zawodowymi odbywają się w pracowniach specjalistycznychpodziałem na grupy.

Po ukończeniu technikum możesz zdać egzamin maturalny i kontynuować naukę na studiach.

Podczas rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 masz do wyboru siedem klas:

KlasaZawódPrzedmiot nauczany w zakresie rozszerzonymPrzedmioty, z których oceny na koniec szkoły podstawowej uwzględniamy podczas rekrutacji
I Atechnik usług kelnerskich;
technik żywienia i usług gastronomicznych
język angielskimatematyka
język angielski
język polski
biologia
I B
I C
technik żywienia i usług gastronomicznychbiologiamatematyka
język angielski
język polski
biologia
I Dtechnik żywienia i usług gastronomicznychWOSmatematyka
język angielski
język polski
WOS
I Etechnik żywienia i usług gastronomicznych

język angielski

matematyka
język angielski
język polski
biologia
I F
I G
technik żywienia i usług gastronomicznych

geografia

matematyka
język angielski
język polski
geografia

Skip to content