Misją naszej szkoły jest ugruntowanie trwałych, zdrowych i poprawnych relacji wewnątrz szkolnej wspólnoty, dzięki którym nauczyciele staną się przewodnikami uczniów w ich drodze do rozwoju zawodowego i osobistego.

Technikum nr 4

Zobacz też: nasza ofertaBranżowa Szkoła I Stopnia nr 4Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1.

W Technikum nr 4 oferujemy naukę w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik usług kelnerskich.

Nauka w technikum trwa pięć lat. W trakcie nauki, na podstawie zewnętrznych egzaminów zawodowych, uzyskasz dwie kwalifikacje:

dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych:

przygotowanie i wydawanie dań (egzamin po kl. III),

organizacja żywienia i usług gastronomicznych (egzamin po kl. V);

dla zawodu technik usług kelnerskich:

wykonywanie usług kelnerskich (egzamin po kl. III),

organizacja usług gastronomicznych (egzamin po kl. V).

Ponadto będziesz się uczyć języka angielskiego (od podstaw lub jako kontynuacja, jeśli uczyłeś się go wcześniej) oraz francuskiego (od podstaw), w tym języka zawodowego.

Odbędziesz praktyki zawodowe w warsztacie szkolnym lub w renomowanym zakładzie gastronomicznym (restauracje, hotele).

Poza umiejętnościami kucharskimi, nabędziesz przydatne w przyszłej pracy umiejętności związane z:

  • kelnerstwem,
  • planowaniemrozliczaniem imprez,
  • planowaniem żywienia,
  • carvingiem,
  • barmaństwem,
  • cateringiem.

Zajęcia związane z kwalifikacjami zawodowymi odbywają się w pracowniach specjalistycznychpodziałem na grupy.

Po ukończeniu technikum możesz zdać egzamin maturalny i kontynuować naukę na studiach.

Podczas rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 masz do wyboru pięć klas w technikum, jedną klasę w szkole branżowej I stopnia oraz jedną klasę w szkole branżowej II stopnia:

LpTyp szkołySymbol oddziałuPrzedmioty z rozszerzonym programem nauczania /profil/ zawódJęzyki obcePrzedmioty uwzględniane w procesie rekrutacjiPlanowane
innowacje
1Technikum  nr 4Aj. angielski/ technik żywienia i usług gastronomicznychj. angielski, j. francuskij. polski, j. angielski, matematyka, chemiaTŻiUG: chemia spożywcza
z elementami żywienia 
2Technikum  nr 4BBiologia/ technik żywienia i usług gastronomicznychj. angielski, j. francuskij. polski, j. angielski, matematyka, biologiaTŻiUG: żywienie
w zdrowiu
i urodzie 
3Technikum  nr 4CGeografia/ technik żywienia i usług gastronomicznychj. angielski, j. francuskij. polski, j. angielski, matematyka, geografiaTŻiUG: cukiernictwo
restauracyjne 
4Technikum  nr 4DWOS/ technik żywienia i usług gastronomicznychj. angielski, j. francuskij. polski, j. angielski, matematyka, WOSTŻiUG: serwis restauracyjny 
5Technikum  nr 4Ej. angielski,/technik żywienia i usług gastronomicznych (14 os)/ technik usług kelnerskich (14 os.)j. angielski, j. francuskij. polski, j. angielski, matematyka, biologiaTŻiUG: serwis restauracyjny / 
TUK: racjonalne żywienie 
6Branżowa Szkoła I stopnia nr 4a kucharzj. angielskij. polski, j. angielski, matematyka, biologia
7Branżowa Szkoła II stopnia nr 1BS II
Technik żywienia i usług gastronomicznychj. angielskij. polski, j. angielski, matematyka, średnia z przedmiotów zawodowych w BS I
Przejdź do treści