Konspekt lekcji na godzinę wychowawczą opracowany przez mgr Beatę Michalską - Walewską i mgr Annę Przybylską - Mańka

Klasa III LP
Prowadzący: mgr Anna Supernak
Data: 19.02.2007 r.

Jak uczyć się i wypoczywać w zgodzie ze zdrowiem i higieną?

Cel lekcji:

  1. Uczeń ma swiadomość konieczności dbania o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo
  2. Uczeń dąży do ochrony, utrzymania i poprawy własnego zdrowia
  3. Uczeń potrafi prawidłowo zagospodarować swój wolny czas
  4. Uczeń potrafi aktywnie współpracować w grupie

Metody:

Mapa pamięci: mentalna, pojęciowa, pamięci
Dyskusja

Środki dydaktyczne:

Puzzle do budowania mapy
Ankieta na temat zdrowia, higieny oraz sposobów spędzania czasu wolnego
(wnioski)
3 tablice do sporządzania map mentalnych
Materiały do pracy dla uczniów (kartony, pisaki)

Przebieg lekcji: