Wstęp do konspektu lekcji integrujący język angielski z literaturą

Rynek księgarski oferuje olbrzymią ilość dzieł najwybitniejszych pisarzy angielskich i amerykańskich w oryginale i w wersji uproszczonej. Na każdym poziomie nauki (od elementary po advance) można znaleźć coś dla siebie w wersji uproszczonej i choć trochę zbliżyć się do "prawdziwej, wysokiej" sztuki.

Jeśli uczniowie przeczytają odpowiednio dobraną książkę, na odpowiednim poziomie językowym ( nie za łatwym i nie za trudnym), to bardzo ich to dowartościowuje. Daje im namacalne uczucie sukcesu i mobilizuje do dalszej nauki i tym samym powoduje sięgnięcie po coraz trudniejsze wydania książek, a może w końcu po oryginalne dzieła przeczytanych w wersji uproszczonej autorów.

Często wydania te zawierają wiele ćwiczeń utrwalających i rozszerzających słownictwo i gramatykę. Pomagają więc uczniowi w zrozumieniu ich treści, a nauczycielowi w opracowaniu i omówieniu książki.

Myślę, że zachęcenie uczniów do czytania tego typu wydań jest bardzo rozwijającym bodźcem językowym jak i poszerzającym wiedzę uczniów o literaturze i historii kraju uczonego języka.

Takim niewątpliwie utworem jest " Przeminęło z wiatrem" Margaret Mitchell, której zaadaptowaną na potrzeby uczniów wersję A. I L. Gołębiowskich postanowiłam omówić wraz z uczniami.

Uczniowie mieli trzy miesiące na przeczytanie powieści i przygotowanie informacji o Margaret Mitchell i Wojnie Secesyjnej. Osoby chętne przygotowały bardzo krótkie notatki o autorce i tle historycznym powieści dla całej klasy.

Konspekt lekcji integrujący język angielski z literaturą

Temat: Omówienie powieści Margaret Mitchell "Gone with the wind".

Typ szkoły: - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Poziom kształcenia - Ponadgimnazjalny

Czas trwania lekcji: - Dwie jednostki lekcyjne lub zajęcia kółka teatralno-literackiego

Cel główny:
- Zachęcenie uczniów do czytania książek w oryginale

Cele operacyjne:

Uczeń powinien umieć:
- Przytoczyć życiorys autorki powieści ( Margaret Mitchell)
- Opisać tło historyczne powieści ( American Ciwil War 1861-1865)
- Podać nazwiska bohaterów Wojny Secesyjnej
- Wymienić i opisać głównych bohaterów powieści
- Opisać główne wątki powieści
- Zbudować dialog i plan
- Sformułować notatkę i list

Metody i formy pracy:
Praca z tekstem, wykład, ćwiczenia, drama.

Środki dydaktyczne:
Słownik historyczny, encyklopedia, tablica, kreda, uproszczona wersja powieści Margaret Mitchell "Gone with the wind"

Formy organizacyjne pracy:
Praca indywidualna, praca zespołowa i w grupach

Przebieg zajęć:
 1. Poproś ucznia by przedstawił przygotowany wcześniej życiorys Margaret Mitchell i podał notatkę o autorce całej klasie biography note (załącznik 1)
 2. 2 Poproś kolejną osobę by przedstawiła tło historyczne powieści i podyktowała historical note (załącznik 2)
 3. 3 Podziel klasę na zespoły czteroosobowe, które opiszą głównych bohaterów powieści- wygląd zewnętrzny i cechy charakteru
 4. 4 Poproś liderów o przedstawienie swoich bohaterów
 5. 5 Grupy wybierają jakąkolwiek sytuację z książki i odgrywają ją. Pozostałe grupy zgadują co to za sytuacja.
 6. 6 Grupy układają dialogi do następujących scen:
 7. 7 Wyobraźcie sobie, że bohaterki powieści prowadzą pamiętniki. Napiszcie w grupach krótką notatkę. Możecie wybrać:
 8. Zróbcie dodatkowe ćwiczenia. ( załącznik 3)
 9. Praca domowa.
  Napisz list do wybranego cytatu:
 10. Praca domowa dla chętnych:

Załączniki:

Załącznik nr 1

Historical Note

Exercise I

Answer the following questions. Except for the last question, you can check your answer by turning to the pages given in brackets.

 1. When did the American Civil War begin?(5)
 2. When did the American Civil War end?(5)
 3. Was Abraham Lincoln a Republican or a Democrat?(5)
 4. What were the northern states called during the American Civil War?(5)
 5. What were the southern states called during the American Civil War?(5)
 6. What state is Charleston in?(10)
 7. What were the Union soldiers called?(12)
 8. What is the capital of Georgia?(17)
 9. New Orleans is situated on a river. What is the name of the river?(27)
 10. The South didn't grow rice. What did it grow and sell?(29)
 11. Who lost the American Civil War and why?(29)
 12. What major historical event took place in Poland during the American Civil War?

Załącznik nr 2

Exercise I

American Civil War: The war of 1861-1865 between the northern states (the Union) and southern states ( the Confederacy). Among the many causes of this war was disagreement over slavery. The election of Abraham Lincoln as President was the direct cause of the war. It was followed by the secession of the southern states from the Union and the founding of the Confederacy.

Exercise I

Fill in the blanks in the following sentences with words and phrases from Glossary. The number of letters is shown and in some cases one more of the letters have been put in for you.
When you have done the exercise, you can check your answers. The number in brackets tells you page the sentence appears in the text.

 1. "There is going to be an en.................................................ed tomorrow night at the Wilkes ball, an en.......................................... between Ashley Wilkes and Charlie Hamilton's sister, Melanie." (7)
 2. a When she looked at him, he smiled, showing white teeth below a black ...............t............. (10) (American spelling)
  2b When she looked at him, he smiled, showing white teeth below a black ...............t............. (10) (British spelling)
 3. "Why, one ................................................r can kill twenty Yankees....... ." (12)
 4. Afternoon ...............p......... were a custom in Georgia. They were so necessary on the all- day parties. (13)
 5. She...................e......... him across the face with all the strength she had (15)
 6. So Scarlett went to Atlanta to see her ................................. , Melanie (17)
 7. Even his father, who came to Atlanta with Honey, had no .........pp........................ for a quit conversation with him (27)
 8. Oh, can Pa have .................. his ....................... ?" thought Scarlett. " No, no. He'll get over it. He must get over it. What will I do if he doesn't? - I won't think about it now, I'll think about it tomorrow." (37)
 9. "He is under arrest for ...............c...................a negro with the Klan tonight." (49)
 10. Rhett and Scarlett went to New Orleans for their .....................y.................... . (51)
 11. He had wanted her, just as he had wanted Belle Watling. This was not a pleasant thought. In fact, it was an ............................s...................... . (52)
 12. " I won't think of it now. I'll think of it later when I can ...........................it."(56)
 13. She had lost her dearest child but she could .............................. that . (63)
 14. When Bonnie was four years old Rhett bought her a small brown and white Shetland ............................ . One day she fell off the .............................. and was killed. (62)
 15. Later she wanted to tell Rhett that she didn't ......................................... him ..........................p....................l............. ............... Bonnie's death. (63)
 16. Only in the arms of that child could she find comfort by Rhett was ............................ at home and when they did sit down to supper together, he was usually drunk. (63)
 17. Rhett helped her into the carriage. "To Mrs. Wilkes house and as fast as you can go," he ordered the ...........oa.......................... . (64)
 18. Melanie's eyes opened. After a pause she whispered: " Promise me?" "Oh anything!" "M y little boy- ............o.........r................... .(65)
 19. When she looked up at Melanie she saw only the same dark loving eyes. No....cc........................... and no fear. (66)
 20. For years she had her back against the stone wall of Rhett,s love and had ........................ it as much ............. g......................... as she had taken Melanie's love, thinking that she drew her strength from herself alone. (70-71)

Exercise II

Fill in the gaps in the following paragraph. When you have done the exercise, you can check your answer by reading the same paragraph on page 25.

The war went............. but people had stopped.................... One more victory and the war is ............................. ," "The Yankees don't know how ............... fight." The price of food and clothes had risen ............... to Scarlett the war was a time of ............ and excitement. The soldiers in the hospital fell .................... love .................... her . In her mind and heart, she was Scarlett O'Hara .......................... . Rhett Butler often came to Malanie's ........................ . He took Scarlett riding in his carriage, ..................... outside the hospital to drive her home. There was ....................... exciting about him, something different ..................... any man she had ever known. He had ................. a bad reputation! She felt that he had ..................... respect for any woman, except perhaps Melanie. Scarlet had been ........................ no illusion about him. When people said how............... he was to the Confederacy, he replied that buying and ...................... was business for him. Scarlett knew that Rhett .................... not patriotic and she did not care. ............................ little presents he brought her were what ..................... .

Exercise III

Every 7th word has been omitted from text below. Fill in the gaps. When you have done the exercise, you can cheek your answer on page 48.

Everybody had always told Scarlett not ....................... ride alone in her carriage but ....................... didn't listen. Then one day, alone...................... her carriage, Scarlett was attacked by .......................... negro. Very frightened she managed to ............................. away. That night when Frank left .................... and the children at Melanie's and ............................. off down the street with Ashley, ....................... was very angry. How could he ....................... off to a political meeting on ..................... same night when she had been ....................... ? Honey, Ashley's sister, was there, too. ............................. all seemed very nervous. "As if ............................... was to blame for what happened," ......................... Scarlett.