Konspekt integrujący język angielski z muzyką

Do lekcji wykorzystano utwór Roxette " Spending my time". Do analizy mogą służyć różne piosenki dobrane w zależności od zaawansowania językowego i zainteresowań młodzieży.

Temat: Problem miłości i samotności w naszym życiu w oparciu o analizę piosenki Roxette " Spending my time".

yp szkoły: - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Poziom kształcenia - Ponadgimnazjalny

Czas trwania lekcji: - 45 min.

Cel główny:
- Ćwiczenie i doskonalenie sprawności językowych: słuchania, czytania, mówienia, pisania
- Zwrócenie uwagi uczniom, na wpływ jaki wywiera tekst w powiązaniu z muzyką na przekazywanie głębszych treści i nastrojów ludzi

Cele operacyjne:

Uczeń umie:
- Uzupełnić tekst po wysłuchania nagrania
- Znaleźć i prawidłowo przeczytać potrzebne zwroty i słownictwo w słowniku
- Pracować w parach lub w grupie
- Napisać plan wypowiedzi na zadany temat ogólny (w tym przypadku- miłość i samotność w naszym życiu)
- Odpowiedzieć na zadane pytania
- Podsumować dyskusję w postaci pisemnej ( np. rozprawki ) i ustnej wypowiedzi

Metody i formy pracy:
Praca indywidualna i w grupach, mapa skojarzeń, budowanie rodziny wyrazów, analiza tekstu utworu muzycznego.

Środki dydaktyczne:
Tekst piosenki, kaseta, płyta CD, magnetofon, słowniki, arkusze papieru, mazaki.

Literatura:
- Wielcy malarze. Ich życie, inspiracje i dzieło. John Constable Nr 20, tygodnik
- Guide to British and American Culture. Oxford
- Oxford Wordpower: Słownik Angielsko-Polski
- Nowa Matura. Repetytorium. Longman

Przebieg zajęć:
 1. Przedstawienie tematu i celów lekcji
 2. Wyjaśnienie kluczowych słów i zwrotów
 3. Pierwsze odsłuchanie piosenki
 4. Ustalenie problematyki utworu
 5. Zebranie pierwszych wrażeń (nastrój, tempo utworu)
 6. Uzupełnienie luk- uczniowie otrzymują tekst piosenki z lukami, które uzupełniają w trakcie kolejnego przesłuchania utworu.(brakujące słowa mogą być podane w postaci rozsypanki na tablicy)
 7. Uczniowie otrzymują słownik celem sprawdzenia wszystkich nieznanych słów i ewentualnej pisowni słów brakujących w tekście utworu.
 8. Czytanie i sprawdzenie uzupełnionego tekstu- korekta
 9. Odpowiedzi na pytania do tekstu utworu. Dyskusja
 10. Podział na zespoły i tworzenie drzewa skojarzeń do słów " miłość" i "samotność" na arkuszach papieru
 11. Utworzenie wspólnego drzewa skojarzeń na tablicy
 12. Przygotowanie w grupach planu wypowiedzi na temat : "Miłość i samotność w naszym życiu".
 13. Przedstawienie przez liderów grup swoich planów.
 14. Praca domowa- Napisanie rozprawki i przygotowanie wypowiedzi na temat: " Zjawisko miłości i samotności w naszym życiu".

Podsumowanie:

Uczniowie uwielbiają pracować nad tekstami piosenek i słuchać muzyki. Wielu z nich często demonstruje, że nie jest to rodzaj muzyki, którą na co dzień lubią i słuchają. Wybierając tekst kierowałam się tym, żeby był wyraźny i łatwy. Taka lekcja sprawiła im wyraźną radość (w szczególności uzupełnianie słów).

Zajęcia tego typu mogą być punktem wyjścia do opracowania projektu o ulubionym zespole lub piosenkarzu.

Załączniki:

Pytania do piosenki ( Questions):

 1. Kto jest bohaterem piosenki? (Who is the song about?)
 2. O czym jest piosenka? (What is the song about?)
 3. Co każdego dnia robi kobieta? (What does the woman do every day?)
 4. Co czuje bohaterka utworu? (How does she feel?)
 5. Jak Ty odbierasz problematykę utworu? (How do you feel about the song?)

Słownictwo (Vocabulary):

Happy, worried, hopeless, lonely, upset, cheerful, miserable, sad, broken down, grey, dull, unhappy, the same, monotonous, without future or goal (aim) in life, suffering, pain, misery, thinking about the same problem all the time, can't concentrate, cry, no future, nothing and nobody can comfort her....... .

Mapa skojarzeń

"Spending my time"

What's the time?
Seems its already morning
I see the sky, its so beautiful and blue
The TV's on

But the only thing showing is a picture of you

Oh, I get up and make myself some coffee
I try to read a bit but the story's too thin
Then I thank the Lord above
That you're not there to see me
In this shape I'm in

Spending my time
Watching the days go by
Feeling so small
I stare at the wall
Hoping that you think of me too
I'm spending my time

I try to call but I don't know what to tell you
I leave a kiss on your answering machine
Oh, help me please
Is there someone who can make me
Wake up from this dream?

Spending my time
Watching the days go by
Feeling so small
I stare at the wall
Hoping that you are missing me too
I'm spending my time

Watching the sun go down
I fall asleep to the sound
Of "tears of a clown"
A prayer gone blind

I'm spending my time

My friends keep telling me:
Hey, life will go on
Time will make sure will get over you
This silly game of love you play you win only to lose

Spending my time
Watching the days go by
Feeling so small
I stare at the wall
Hoping that you are missing me too

I'm spending my time
Watching the sun go down
I fall asleep to the sound
Of "tears of a clown"
A prayer gone blind