Zasady naboru do Branżowej Szkoły II stopnia nr 1

Regulamin naboru do Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół Gastronomicznych na rok szkolny 2022/2023

Zasady rekrutacji określa Zarządzenie nr 6/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z 28 stycznia 2022 r.

Ponadto na potrzeby rekrutacji do Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w ZSG ustala się:

 1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję rekrutacyjną, odpowiedzialną za przeprowadzenie rekrutacji.
 2. Kandydat ma obowiązek zapoznać się z wymaganiami zdrowotnymi i psychologicznymi dla zawodów, w których kształci nasza szkoła.
 3. Nabór odbywa się w Zespole Szkół Gastronomicznych dla absolwentów branżowych szkół I stopnia.
 4. od 16 maja do 21 czerwca 2022 (godz. 15:00) kandydat ma obowiązek złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły. Link do wniosku o przyjęcie do szkoły.
 5. Podczas rekrutacji kandydat uzyskuje punkty m.in. za oceny z czterech przedmiotów na świadectwie ukończenia BS I. Przedmioty brane pod uwagę, to: j. polski, j. angielski, matematyka, średnia ocen z przedmiotów zawodowych w BS I.
 6. Do 28 czerwca 2022 (godz. 15:00) kandydat ma obowiązek zanieść do szkoły świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia.
 7. Od 19 do 22 lipca 2022 (godz. 15:00) kandydat ma obowiązek uzupełnić dokumenty o zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzietrzy fotografie oraz aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarnych (ew. kserokopie książeczki).
 8. Badania przeprowadzane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00, w wybranych Placówkach: MOMP ul. Aleksandrowska 61/63, tel. (42) 27 21 803 lub (42) 27 21 808, mompa@wompcpl.eu, MOMP ul. Tymienieckiego 18, tel. (42) 27 97 280, (42) 25 05 459 lub 797 842 947, mompt@wompcpl.eu, MOMP al. Piłsudskiego 133 B, tel. (42) 27 97 325, (42) 67 49 961 lub 506 474 362, mompp@wompcpl.eu, MOMP ul. Gdańska 117 a, tel. (42) 63 65 355, (42) 63 67 627 lub 516 026 142, mompg@wompcpl.eu.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące badań lekarskich oraz druki do pobrania:
 1. 25 lipca 2022 do godz. 12:00 opublikowane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
 2. 25 lipca 2022 do godz. 14:00 opublikowane zostaną listy kandydatów przyjętych do szkoły.
 3. Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne trwa od 25 lipca do 12 sierpnia 2022.

Skip to content