Misją naszej szkoły jest ugruntowanie trwałych, zdrowych i poprawnych relacji wewnątrz szkolnej wspólnoty, dzięki którym nauczyciele staną się przewodnikami uczniów w ich drodze do rozwoju zawodowego i osobistego.

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Półrocze zimowe:

1Rozpoczęcie roku szkolnego1.09.2022
2Zebrania z rodzicami klas pierwszych
(technikum, BS I)
7.09.2022, godz. 17.00
3Zebrania z rodzicami klas IV technikum (po gimnazjum)
7.09.2022, godz. 17.00
4Zebranie Rady Pedagogicznej13.09.2022 (wtorek), godz. 8.00, (0 i pierwsza lekcja odwołane, zajęcia rozpoczynają się od 8.55)
5Zebranie Rady Rodziców14.09.2022 godz. 18.00
6Konsultacje dla rodziców kl. II-IV technikum (po SP) i 2-3 BS I (mogą być w formie online – Teams)19-23.09.2022
7Spotkanie dyrektora z Radą Pedagogiczną (zgodnie z art. 74 KN – dzień wolny od zajęć)14.10.2022, godz. 9.00 
8Ślubowanie klas pierwszych14.10.2022, godz. 10.15 i 11.15
9Ogólnopolski konkurs gastronomiczny „Kuchnia roślinna” im. Zbigniewa Kopyckiego (dzień wolny dla uczniów TG)26.10.2022 (środa)
10Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla TG i BS31.10.2022 (poniedziałek)
11Obchody Święta Niepodległości 11.11.10.11.2022
12Wystawienie zagrożeń śródrocznych w kl. IV (po gimnazjum)18.11.2022 (włącznie)
13Wystawianie zagrożeń w pozostałych klasach25.11.2022(włącznie)
14Śródroczne posiedzenie Rady Pedagogicznej29.11. 2022 (wtorek), godz. 15.00 (lekcje skrócone od 1 do 11, lekcja 12 odwołana)
15Zebrania z rodzicami30.11-5.12.2022
16Wystawianie ocen dla klas IV (po gimnazjum)do 16.12.2022
17Rada klasyfikacyjna klas IV (po gimnazjum)19.12.2022 (długa przerwa 12.25)
18Konsultacje z rodzicami dla klas IV (po gimnazjum)19-21.12.2022
19Rada plenarna śródroczna dla klas IV21.12.2022 (długa przerwa 12.25) 
20Zmiana planu, II półrocze dla klas IVod 19.12.2022  
21Spotkania wigilijne dla wszystkich pracowników20.12.2022 
22Wigilie klasowe, dzień wolny od zajęć dydaktycznych22.12.2022 
23Zimowa przerwa świąteczna23.12.20221.01.2023 
25Egzamin zawodowy (HGT.12) (IV klasy po gimnazjum tego dnia nie mają lekcji 10.01.) Część praktyczna 9.01.2023 (model d) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla TG, BS I, BS II) 
26Egzamin zawodowy (HGT.12) (IV klasy po gimnazjum tego dnia nie mają lekcji 10.01.) Część pisemna10.01.2023  
27Wystawianie ocen semestralnychdo 13.01.2023 (do godziny 15.00) 
28Ferie zimowe dla woj. łódzkiego  16 – 27.01.2023
29Rada klasyfikacyjna (bez kl. IV po gimnazjum)31.01.2023   godz.15.00 (lekcje skrócone od 0 do 11)  
30Zebrania z rodzicami (bez kl. IV po gimnazjum)1-7.02.2023 
31Zebranie Rady Rodziców1.02.2023 godz. 18.00 
32Śródroczne posiedzenie RP2.02.2023 godz. 15.00 (lekcje skrócone od 0 do 11) 
33Rozpoczęcie II półrocza od 30.01.2023 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14.10. (dzień wolny z KN), 26.10., 31.10., 22.12., 09.01. (dla TG, BS I, BS II) 

Półrocze letnie:

1Targi edukacyjne03.2023 
2Wystawianie zagrożeń w klasach maturalnychdo 24.03.2023 
3Zebrania z rodzicami dla kl. IV (po gimnazjum) – ostatnie28-20.03.2023
4Wiosenna przerwa świąteczna06-11.04.2023
5Wystawa Stołów Okolicznościowych 31.03-01.04.2023
6Dzień otwarty szkoły   31.03.2023 (lub/i 1.04.2023 sobota) 
7Wystawianie ocen kończących w klasach maturalnych (po gimnazjum) i zagrożeń śródrocznych w pozostałych klasach do 21.04.2023 
8Rada klasyfikacyjna klas maturalnych i śródroczna dla pozostałych klas oraz
szkolenie dot. egzaminów maturalnych 
25.04.2023 (wtorek), godz. 14.40
(lekcje skrócone od 0 do 10) 
9Konsultacje z rodzicami25.04.2023, godz. 17.30-18.30
10Zebranie Rady Rodziców25.04.2023 godz. 18.00 
11Zebrania z rodzicami (Teams) (c.)26-28.04.2023 
12Rada plenarna klas maturalnych28.04.2023 (duża przerwa – zwolnieni nauczyciele dyżurujący) 
13Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas IV28.04.2023, godz.9.00 
14Zmiana planu lekcji po odejściu klas maturalnych 04.05.2023 
15Egzaminy maturalne z przedmiotów obowiązkowych4-8.05.2023 (czw.-pn. dni wolne dla TG, BS I, BS II) 
16Dzień Dziecka – organizacja dnia sportu/wyjść klasowych1.06.2023 (4-5 godz. lekcyjna?) 
17Dzień wolny od zajęć lekcyjnych dla TG, BS I i BS II 9.06.2023 (piątek po Bożym Ciele) 
18Szkolenie dotyczące egzaminu zawodowego5/6.2023 
19Wystawianie ocen rocznychdo 16.06.2023 (piątek do godz. 15.00)
20Egzamin zawodowy. Część praktyczna HGT.02, HGT.01, HGT.12 (poprawkowy) 14-16.06.2023  
21Egzamin zawodowy. Część pisemna  HGT.02, HGT.01, HGT.12 (poprawkowy) 5-6.06.2023  
22Rada klasyfikacyjna dla klas I-III (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)19.06.2023, godz. 9.00
23Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej23.06.2023, godz. 11.00
24Zakończenie roku szkolnego dla klas 3 ZSZ (zaproszeni Nauczyciele bez wychowawstwa)23.06.2023, godz. 9.00
25Zakończenie roku szkolnego dla pozostałych klas23.06.2023, godz. 10.00
26Wyniki egzaminów maturalnych7.07.2023
27Rekrutacja do klas I-szych7.2023
28Matury poprawkowe22.07.2023
29Egzaminy poprawkowe28-30.08.2023
30Zebranie Rady Pedagogicznej31.08.2023, godz. 9.30

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2, 4, 5, 8.05., 9.06., 19.06. (dla TG, BS I, BS II) 

Przejdź do treści