Misją naszej szkoły jest ugruntowanie trwałych, zdrowych i poprawnych relacji wewnątrz szkolnej wspólnoty, dzięki którym nauczyciele staną się przewodnikami uczniów w ich drodze do rozwoju zawodowego i osobistego.

William Szekspir

      William Shakespeare urodził się za panowania królowej Elżbiety I, 23 kwietnia 1564 roku w Stratfordzie nad rzeką Avon w hrabstwie Warwick (środkowa Anglia). Jego ojciec, John Szekspir był przedsiębiorczym kupcem bławatnym, handlował wełną. Plotki mówią, że był też rękawicznikiem, handlarzem skór a nawet rzeźnikiem. W każdym bądź razie dorobił się pokaźnego majątku, co pozwoliło mu zostać ławnikiem (sędzia pokoju) a nawet burmistrzem Stratfordu (ważne miasteczko łączące szlaki handlowe Londynu i Szkocji). Jego żoną została Mary Arden pochodząca z rodziny szlacheckiej. William był trzecim z ośmiorga dzieci Szekspirów. Jego życiowy start był ułatwiony, więc uczył się w gimnazjum humanistycznym (grammar school) słynącym z wysokiego poziomu kształcenia. Sam zbił pokaźny majątek w Londynie, będąc współwłaścicielem jednego teatru i współdzierżawcą drugiego. Szekspir uzyskał nawet tytuł szlachecki dla swojego ojca w 1596 roku.  

   Szekspir wyniósł ze szkoły znajomość łacińskiej gramatyki i literatury klasycznej, języka francuskiego, a także sztukę kunsztownego wyrażania myśli w mowie i piśmie. Nie wiadomo, dlaczego nie poszedł na uniwersytet, chociaż szkoła dawała mu do tego prawo. Złośliwi twierdzą, że musiał pomagać ojcu w sklepie lub był nauczycielem, kłusownikiem a nawet wędrownym aktorem. W 1582 r. żoną Williama została Anna Hathaway, z którą miał trójkę dzieci.  

   Nie znamy powodów porzucenia rodziny przez Szekspira i wyjazdu do Londynu. Być może było to zamiłowanie do teatru albo chęć polepszenia swojej sytuacji życiowej. Szekspir początkowo miał pilnować koni przed teatrem, aby wkrótce zaprzyjaźnić się z wybitnymi aktorami. Później został członkiem Trupy Lorda Szambelana, która zmieniła potem nazwę na Trupę Królewską. Początkowe utworu poety to wiersze i sonety poświęcone: miłości, przyjaźni i nicości życia. Szekspir występował jako aktor, ale też pisał sztuki. Jego dramaty szybko zaczęły odnosić sukcesy. Dlatego jego trupa często występowała na dworze królewskim. Najpierw dla Elżbiety I a później dla Jakuba I.  

   Królowa Elżbieta (lata panowania: 1558 – 1603) popierała rozwój teatru tylko słowem, podobnie jak w przypadku szkolnictwa. Dlatego to kupcy stali się patronami teatru, który wkrótce stał się ulubioną rozrywką warstw średnich i niższych. Dzięki temu Szekspir dorobił się szybko pokaźnej fortuny. W 1597 roku kupił okazałą siedzibę i posiadłość w rodzinnych stronach. To sprawiło, że stał się najbogatszym człowiekiem w Stratfordzie. W 1599 r. Szekspir odnosi w tym czasie duży sukces i zostaje współwłaścicielem teatru The Globe. Teatr miał trzy tysiące miejsc dla widzów. To właśnie w tym okresie pisarz tworzy swe najwybitniejsze dramaty. 

   W 1611 lub 1612 powrócił na stałe do rodzinnego miasta, gdzie zmarł 23 kwietnia 1616 w 52 rocznicę swoich urodzin.  Jego szczątki spoczęły w rodzinnym mieście w kościele Świętej Trójcy. 

   Ostatnie lata Szekspira również były naznaczone sukcesami. Wszakże przyznano jego rodzinie herb, co oznaczało nobilitację i przyjęcie do stanu szlacheckiego. 

Przejdź do treści