Misją naszej szkoły jest ugruntowanie trwałych, zdrowych i poprawnych relacji wewnątrz szkolnej wspólnoty, dzięki którym nauczyciele staną się przewodnikami uczniów w ich drodze do rozwoju zawodowego i osobistego.

Przepis na sukces

Projekt numer RPLD.11.03.02-10-0009/20 pod nazwą ,,Przepis na sukces”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Numer projektu: RPLD.11.03.02-IZ.00-10-001/20

w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działania dla Osi XI.3 Kształcenie zawodowe
Działania XI.3.2 Kształcenie zawodowe

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2021 r. – 30.06.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 978 342,00 zł

Kwota dofinansowania: 880 507,80 zł

Przejdź do treści