Misją naszej szkoły jest ugruntowanie trwałych, zdrowych i poprawnych relacji wewnątrz szkolnej wspólnoty, dzięki którym nauczyciele staną się przewodnikami uczniów w ich drodze do rozwoju zawodowego i osobistego.

Oferta Zespołu Szkół Gastronomicznych na rok 2024/2025:

Lp.Typ szkołySymbol oddziałuPrzedmioty z rozszerzonym programem nauczania /profil/ zawódJęzyki obcePrzedmioty uwzględniane w procesie rekrutacjiPlanowana innowacja
1.Technikum nr 4  A (klasa patronacka)j.angielski/ technik żywienia i usług gastronomicznych (14 os)/ technik usług kelnerskich (14 os.)j.angielski, j.francuskij.polski, j.angielski, matematyka, biologiaTUK: racjonalne żywienie TŻiUG: serwis restauracyjny
2Technikum nr 4BBiologia/ technik żywienia i usług gastronomicznychj.angielski, j.francuskij.polski, j.angielski, matematyka, biologiaChemia spożywcza z elementami żywienia
3Technikum nr 4CGeografia/ technik żywienia i usług gastronomicznychj.angielski, j.francuskij.polski, j.angielski, matematyka, geografiaCukiernictwo restauracyjne
4Technikum nr 4DWOS/ technik żywienia i usług gastronomicznychj.angielski, j.francuskij.polski, j.angielski, matematyka, WOSŻywienie w zdrowiu i urodzie
5Branżowa szkoła I stopnia nr 4akucharzj.angielskij.polski, j.angielski, matematyka, biologia-
 6Branżowa Szkoła II stopnia nr 1BS IITechnik żywienia i usług gastronomicznychj.angielskij.polski, j.angielski, matematyka, informatyka
Więcej informacji można znaleźć w zakładce rekrutacja. Zapraszamy również do odwiedzania naszego stoiska w czasie dzielnicowych targów edukacyjnych w szkołach podstawowych.
Przejdź do treści