Misją naszej szkoły jest ugruntowanie trwałych, zdrowych i poprawnych relacji wewnątrz szkolnej wspólnoty, dzięki którym nauczyciele staną się przewodnikami uczniów w ich drodze do rozwoju zawodowego i osobistego.

Konkurs szkolny „ Świąteczny stroik carvingowy”

Konkurs szkolny „ Świąteczny stroik carvingowy”

14 grudnia 2022 r. odbył się w naszej szkole konkurs „ Świąteczny stroik carvingowy”. Zadaniem uczniów było przygotować w domu stroik świąteczny z wykorzystaniem dekoracji carvingowych i przynieść go do szkoły. Komisja konkursowa oceniała:

  • Użyte techniki np. płaskorzeźba, grafika – 20 punktów 
  • Stopień trudności wykonania (różnorodność cięć, urozmaicone surowce)-20 punktów 
  • Oryginalność (użycie nowych wzorów) -20 punktów 
  • Czystość cięć- 20 punktów 
  • Wrażenie estetyczne – 20 punktów 

Wyniki konkursu:

I miejsce Magdalena Namiecińska

II miejsce Oliwia Jasica

III miejsce Marlena Wrębiak

Wyróżnienie: Witold Dzwonkowski

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za udział.

Organizatorki konkursu: Emilia Kaźmierczak, Joanna Gadula

Przejdź do treści