Modern Teacher – Erasmus

„Modern Teacher”

Nr umowy POWERSE-2019-1-PL01-KA101-061956
w ramach projektu
„Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”
realizowanego ze środków POWER
na zasadach programu Erasmus+
sektor Edukacja szkolna

Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2019 r. – 28.02.2021 r.

Skip to content