Misją naszej szkoły jest ugruntowanie trwałych, zdrowych i poprawnych relacji wewnątrz szkolnej wspólnoty, dzięki którym nauczyciele staną się przewodnikami uczniów w ich drodze do rozwoju zawodowego i osobistego.

Konkurs dla uczniów klas pierwszych „Jedz kolorowo”

Konkurs dla uczniów klas pierwszych „Jedz kolorowo”

16 grudnia odbył się w naszej szkole II etap konkursu dla klas pierwszych Jedz kolorowo. W pierwszym etapie konkursu wzięło udział prawie 60 uczniów. Rozwiązywali oni test sprawdzający wiedzę z zakresu racjonalnego żywienia oraz roli warzyw i owoców w żywieniu. 

Po etapie teoretycznym wyłoniono sześciu uczniów z najwyższą ilością zdobytych punktów z testu i zakwalifikowano ich do etapu praktycznego. Finaliści przygotowywali potrawy z warzyw kolorowych: marchew vichy gotowaną oraz półsurówkę z buraków i jabłek.

Po wyjątkowo wyrównanej rywalizacji, jury konkursu dla uczniów klas pierwszych „Jedz kolorowo” przyznało:

dwa I miejsca:

Nadia Zalewska kl. IE TG

Amelia Pysklak kl. IB TG

dwa II miejsca:

Celina Trzeciak kl. IA TG

Marika Lewandowska kl. IB TG

dwa III miejsca:

Konstanty Sobczak kl. IE TG

Dorian Kołodziej kl. ID TG

Finaliści oceniani byli przez komisję konkursową w składzie:

  • p. dyr Klaudia Balcerowska – przewodnicząca komisji 
  • p. Elżbieta Kurowska
  • p. Anna Błyskal
  • p. Katarzyna Bulińska 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych w naszej szkole. 

Organizatorki konkursu: A. Błyskal, K. Bulińska

Skip to content