Wychowawstwa

Rok szkolny 2020/2021

Technikum nr 4 (pięcioletnie po szkole podstawowej)

Klasy pierwsze

I A       TUK/TŻiUG                         rozszerzenie: j. angielski                          Bożena Bocheńska

I B       TŻiUG                          rozszerzenie: j. angielski                          Nina Krysztofiak 

I C       TŻiUG                          rozszerzenie: biologia                               Renata Piasecka 

I D       TŻiUG                          rozszerzenie: wos                                      Beata Kicińska-Kokotek 

I E       TŻiUG                          rozszerzenie: j. angielski                           Anna Zmysłowska

Klasy drugie

II PA    TUK/TŻiUG                   rozszerzenie: j. angielski                            Iwona Wolska

II PB    TŻiUG                          rozszerzenie: WOS                                      Maciej Wilk 

II PC    TŻiUG                          rozszerzenie: biologia, historia                  Małgorzata Czyżyk

II PD    TŻiUG                          rozszerzenie: geografia, j. angielski          Marcin Idczak 

Technikum nr 4 (czteroletnie po gimnazjum)

Klasy drugie

II GA   TŻiUG                          rozszerzenie: biologia, matematyka            Aneta Jamiałkowska – Pabian

II GB   TŻiUG                          rozszerzenie: biologia, WOS                          Ewa Saganowska

II GC   TŻiUG                          rozszerzenie: biologia, WOS                          Barbara Strzałkowska 

II GD   TŻiUG                          rozszerzenie: geografia, j. angielski              Przemysław Otto  

Klasy trzecie

III A     TŻiUG                         rozszerzenie: biologia, matematyka               Danuta Kolad

III B     TŻiUG                         rozszerzenie: biologia, WOS                             Robert Sadowski

III C     TŻiUG                         rozszerzenie: biologia, WOS                             Aleksandra Izydorczyk 

III D     TŻiUG                         rozszerzenie: geografia, j. angielski                Agnieszka Lipska – Dangreaux 

III E     TŻiUG                         rozszerzenie: geografia, j. angielski                 Katarzyna Zommer 

Klasy czwarte

IV A    TŻiUG                         rozszerzenie: biologia, matematyka                  Małgorzata Rochmińska

IV B     TŻiUG                        rozszerzenie: biologia, WOS                                Grzegorz Papiewski 

IV C     TŻiUG                        rozszerzenie: biologia, WOS                                Tomasz Gapiński

IV D    TŻiUG                         rozszerzenie: biologia, WOS                                Emilia Kaźmierczak 

IV E     TŻiUG                         rozszerzenie: geografia, j. angielski                   Lidia Bajerska 

IV F    TŻiUG                         rozszerzenie: geografia, j. angielski                   Małgorzata Chojnacka 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 (trzyletnia po szkole podstawowej)

Klasy pierwsze

1kakucharz                  Kamila Kina

1kbkucharz                  KazimieraTrzepizur 

Klasy drugie

2pkucharz                  Jacek Krakowski 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 (trzyletnia po gimnazjum)

Klasy drugie

2kakucharz                Aleksandra Horodecka 

2kbkucharz                Beata Stachuska – Zegadło 

Klasy trzecie

3kakucharz                           Grzegorz Hećman 

3kbkucharz                           Piotr Płaczek 

Branżowa Szkoła II stopnia nr 1 (dwuletnia po branżowej szkole I stopnia)

Klasy pierwsze

1 BS II                    Kamila Nobis

Skip to content