Wychowawstwa – Rok szkolny 2021/2022

 

Technikum nr 4 (pięcioletnie po szkole podstawowej)

Klasy pierwsze

I A    TUK/TŻiUG                         rozszerzenie: j. angielski                               Elżbieta Kurowska

I B     TŻiUG                        rozszerzenie: biologia                                    Grzegorz Papiewski 

I C     TŻiUG                        rozszerzenie: biologia                                   Tomasz Gapiński

I D    TŻiUG                         rozszerzenie: WOS                                        Monika Markowska

I E     TŻiUG                         rozszerzenie: j. angielski                              Joanna Gadula

Klasy drugie

II A       TUK/TŻiUG                         rozszerzenie: j. angielski                          Bożena Bocheńska

II B       TŻiUG                          rozszerzenie: j. angielski                          Nina Krysztofiak 

II C       TŻiUG                          rozszerzenie: biologia                               Renata Piasecka 

II D       TŻiUG                          rozszerzenie: wos                                      Beata Kicińska-Kokotek 

II E       TŻiUG                          rozszerzenie: j. angielski                           Anna Zmysłowska

Klasy trzecie

III PA    TUK/TŻiUG                   rozszerzenie: j. angielski, matematyka    Iwona Wolska

III PB    TŻiUG                          rozszerzenie: WOS                                      Maciej Wilk 

III PC    TŻiUG                          rozszerzenie: biologia, historia                  Małgorzata Czyżyk

III PD    TŻiUG                          rozszerzenie: geografia, j. angielski          Marcin Idczak 

 

Technikum nr 4 (czteroletnie po gimnazjum)

Klasy trzecie

III GA   TŻiUG                          rozszerzenie: biologia, matematyka            Aneta Jamiałkowska – Pabian

III GB   TŻiUG                          rozszerzenie: biologia, WOS                          Ewa Saganowska

III GC   TŻiUG                          rozszerzenie: biologia, WOS                          Barbara Strzałkowska 

III GD   TŻiUG                          rozszerzenie: geografia, j. angielski              Przemysław Otto  

Klasy czwarte

IV A     TŻiUG                         rozszerzenie: biologia, matematyka               Danuta Kolad

IV B     TŻiUG                         rozszerzenie: biologia, WOS                             Robert Sadowski

IV C     TŻiUG                         rozszerzenie: biologia, WOS                             Aleksandra Izydorczyk 

IV D     TŻiUG                         rozszerzenie: geografia, j. angielski                Agnieszka Lipska – Dangreaux 

IV E     TŻiUG                         rozszerzenie: geografia, j. angielski                 Katarzyna Zommer 

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 (trzyletnia po szkole podstawowej)

Klasy pierwsze

1kakucharz                  Marcin Kolasiński

1kbkucharz                  Grzegorz Hećman

Klasy drugie

2kakucharz                  Kamila Kina

2kbkucharz                  KazimieraTrzepizur 

Klasa trzecia

3pkucharz                  Jacek Krakowski 

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 (trzyletnia po gimnazjum)

Klasy trzecie

3kakucharz                Aleksandra Horodecka 

3kbkucharz                Beata Stachuska – Zegadło 

 

Branżowa Szkoła II stopnia nr 1 (dwuletnia po branżowej szkole I stopnia)

Klasa druga

2 BS II                    Kamila Nobis

Skip to content