Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Zgłosiliśmy naszą szkołę do udziału w projekcie Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo. Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo (SOC)  to projekt, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji.

SOC to wspólnota uczniów, rodziców, nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii  i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią internetu.

SOC obejmuje siedem obszarów:

  1. Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach i problemach wynikających z ich nadużywania
  2. Kreatywne i bezpieczne włączanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji
  3. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci
  4. Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania sieci na terenie szkoły
  5. Tworzenie kultury bycia poza siecią
  6. Nauka kompetencji przyszłości
  7. Realizacja projektów odpowiedzialnych społecznie

O działaniach podejmowanych w ramach projektu będziemy informować na bieżąco.

                                                                                    koordynator projektu-pedagog szkolny  Lucyna Białek

Skip to content