01.09.2021 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

godz. 9:00 – klasy drugie, trzecie i czwarte Technikum Gastronomicznego w salach lekcyjnych według harmonogramu:

II A – 306

II B – 24

II C – 309

II D – 11

II E – 23

III PA – 208

III PB – 308

III PC – 25

III PD – 310

III GA – 205

III GB – 016

III GC – 113

III GD – 206

IV A – 209

IV B – 112

IV C – 210

IV D – 111

IV E – 106

godz. 10:00 – klasy drugie i trzecie Szkoły Branżowej I i II stopnia w salach lekcyjnych według harmonogramu:

2a BSI – 24

2b BS I – 113

3p BSI – 210

3a BS I – 200

3b BS I – 112

2BS II – 25

KLASY PIERWSZE•

godz. 10:00 – klasy IA, IB, IC Technikum Gastronomicznego oraz 1a Szkoły Branżowej I stopnia w sali gimnastycznej a następnie w salach lekcyjnych:

IA – 306

IB – 206

IC – 11

1ka – 23

godz.11:00 – klasy ID, IE, Technikum Gastronomicznego oraz 1b Szkoły Branżowej I stopnia w sali gimnastycznej a następnie w salach lekcyjnych:

ID – 308

IE – 24

1b – 209

Skip to content