Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Półrocze zimowe:

 1Rozpoczęcie roku szkolnego1.09.2020
 2Poprawkowy egzamin maturalny (sesja 2020)8.09.2020, godz. 14.00
 3Zebrania z rodzicami klas pierwszych (technikum, BS I i BS II)7.09.2020 r. (pn), godz. 17.30
 4Zebrania z rodzicami klas IV technikum10.09.2020 (czwartek), godz. 17.00
 5Zebranie Rady Rodziców10.09.2020 (czwartek), godz. 18.00
 6Posiedzenie Rady Pedagogicznej10.09.2020 (czwartek), godz. 8.00 (I lekcja skrócona, od 8.40, II lekcja od 8.55)
 7Spotkanie dyrektora z Radą Pedagogiczną14.10.2020, godz. 9.30
 8Ślubowanie klas pierwszych 14.10.2020, godz. 10.30 i 11.15
 9Obchody 100-lecia niepodległości10.11.2020 (4-5 g. lekcyjna)
 10Dzień wolny od zajęć dydaktycznych, szkolenie RP2.11.2020
 11Wystawienie zagrożeń  śródrocznych16.11.2020 (włącznie)
 12Śródroczne posiedzenie Rady Pedagogicznej17.11. 2020 (wtorek), godz. 15.00 (lekcje skrócone od 1 do 11, lekcja 12 odwołana)
 13Zebrania z rodzicami18-20.11.2020 (w formie konsultacji i online)
 14Wystawianie ocen dla klas IVdo 11.12.2020
 15Rada klasyfikacyjna klas IV14.12.2020 (zakończenie 5 g. lekcyjnej o 12.15. Zebranie w g. 12.15.-12.45)
 16Konsultacje z rodzicami dla klas IV14-15.12.2020
 17Rada plenarna śródroczna dla klas IV16.12.2020 (zakończenie 5 g. lekcyjnej o 12.15. Zebranie w g. 12.15.-12.45)
 18Zmiana planu, II półrocze dla klas IVod 14.12.2020
 19Spotkania wigilijne22.12.2020 –spotkanie świąteczne wszystkich na Teams oraz spotkania Wychowawców ze swoimi klasami na Teams
 20Zimowa przerwa świąteczna23.12.2020 – 1.01.2021
 21Ferie zimoweprzesunięte na 4-17.01.2021
 22Egzamin zawodowy (TG.16)Część praktyczna 11.01.2021  

Część pisemna 12.01.2021
 23Wystawianie ocen semestralnychdo 29.01.2021
 24Rada klasyfikacyjna (bez kl. IV)1.02.2021, godz.15.00 (lekcje skrócone od 1 do 11)
 25Zebrania z rodzicami2-4.02.2021
 26Zebranie Rady Rodziców3.02.2021, godz. 18.00
 27Śródroczne  posiedzenie RP 3.02.2021, godz. 15.00 (lekcje skrócone od 1 do 11)
 28Rozpoczęcie II półrocza1.02.2021

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14.10., 2.11., 22.12. (dla TG, BS I, BS II)

Półrocze letnie:

 1Targi edukacyjne 
 2Wystawianie zagrożeń w klasach maturalnychdo 22.03. 2021
 3Wystawa stołów okolicznościowych23-24.03.2021
 4Zebrania z rodzicami dla kl. IV22-23.03.2021
 5Wiosenna przerwa świąteczna1 – 6.04.2021
 6Wystawianie ocen kończących w klasach maturalnych i zagrożeń śródrocznych w pozostałych klasachdo 23.04. 2021
 7Rada klasyfikacyjna klas maturalnych i śródroczna dla pozostałych klas – szkolenie dot. egzaminów maturalnych27.04. 2021 (wtorek, godz. 14.40 (lekcje skrócone od 1 do 10)
 8Konsultacje z rodzicami27.04.2021, godz. 17.30-18.30
 9Zebranie Rady Rodziców 27.04.2019, godz. 18.00
 10Konsultacje dla rodziców (Teams)28-30.04.2021
 11Rada plenarna klas maturalnych 30.04. 2021 (duża przerwa -zwolnieni n-le dyżurujący)
 12Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas IV30.04.2021, godz.9.00
 13Zmiana planu lekcji po odejściu klas maturalnych 4.05.2021
 14Egzaminy maturalne z przedmiotów obowiązkowych4-6.05.2021 (wt.–czw., dzień wolny dla TG)
 15Dzień otwarty szkoły 27.05.2021
 16Szkolenie dotyczące egzaminu zawodowego11.06.2021 (duża przerwa)
 17Wystawianie ocen rocznychdo 18.06.2021 (do godz. 15.00)
 18Egzamin zawodowy21.06.2021 część praktyczna dla TG.16 (egzamin poprawkowy),
dzień wolny dla TG, BS, ZSZ  

22.06.2021 część pisemna dla G.07, TG.16 (egzamin poprawkowy), dzień wolny dla TG, BS, ZSZ
 19Rada klasyfikacyjna dla klas I-III  21.06. 2021 przed egzaminem (8.30)
 20Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej godz. 11.00
 21Zakończenie roku szkolnegodla klas 3 ZSZ – 25.06. 2021, godz. 9.00  dla pozostałych klas 25.06.2021, godz. 10.00
 22Egzamin praktyczny zawodowy TG.07od 28.06. 2021
 23Wyniki egzaminów maturalnych5.07.2021
 24Rekrutacja do klas I-szych07.2021
 25Ogłoszenie list przyjętych do klas pierwszych 
 26Matury poprawkowe23-24.08.2021
 27Egzaminy poprawkowe25-27.08.2021
 28Zebranie Rady Pedagogicznej30.08.2021 godz. 9.30

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 4.06., 21-22.06 (dla TG, BS I, BS II) oraz 4,5,6.05 (dla TG)

Skip to content