Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Półrocze zimowe:

 1Rozpoczęcie roku szkolnego1.09.2021
 2Zebrania z rodzicami klas pierwszych
(technikum, BS I)
8.09.2021 r., godz. 17.00
 3Zebranie Rady Pedagogicznej13.09.2021 (poniedziałek), godz. 8.00 (0 i 1 lekcja odwołane, zajęcia od 8.55)
 4Zebranie Rady Rodziców15.09.2021 (środa), godz. 18.00
 5Konsultacje dla rodziców kl. II-IV technikum i 2-3 BS I (mogą być w formie online)13 – 24.09.2021
 6Spotkanie dyrektora z Radą Pedagogiczną (zgodnie z art. 74 KN – dzień wolny od zajęć)14.10.2021 zdjęcie: 9.30, spotkanie: 10.00
 7Ślubowanie klas pierwszych14.10.2021, godz. 11.00 i 12.00
 8Ogólnopolski konkurs gastronomiczny „Kuchnia roślinna” im. Zbigniewa Kopyckiego
(dzień wolny dla uczniów TG)
27.10.2021 (środa)
 9Obchody Święta Niepodległości 11.11.10.11.2021
 10Dzień wolny od zajęć dydaktycznych, szkolenie online RP12.11.2021
 11Wystawienie zagrożeń śródrocznych w kl. IV
Wystawianie zagrożeń w pozostałych klasach
15.11.2021 (włącznie)
22.11.2021 (włącznie)
 12Śródroczne posiedzenie Rady Pedagogicznej23.11. 2021 (wtorek), godz. 15.00 (lekcje skrócone od 1 do 11, lekcja 12 odwołana)
 13Zebrania z rodzicami dla wszystkich klas24 – 27.11.2021
 14Wystawa Stołów Okolicznościowych7 – 8.12.2021
 15Wystawianie ocen dla klas IVdo 14.12.2021
 16Rada klasyfikacyjna klas IV15.12.2021 (długa przerwa 12.25)
 17Konsultacje z rodzicami dla klas IV15 – 16.12.2021
 18Rada plenarna śródroczna dla klas IV17.12.2021 (długa przerwa 12.25)
 19Zmiana planu, II półrocze dla klas IVod 20.12.2021
 20Spotkania wigilijne dla wszystkich pracowników20.12.2021
 21Wigilie klasowe, dzień wolny od zajęć dydaktycznych22.12.2021
 22Dzień wolny od zajęć dydaktycznych7.01.2022
 23Egzamin zawodowy TG.16 (IV klasy tego dnia nie mają lekcji) i HGT.12 (BS II nie ma tego dnia lekcji), część praktyczna10.01.2022 (IV kl. Technikum i BS II)
 24Egzamin zawodowy TG.16 (IV klasy tego dnia nie mają lekcji) i HGT.12 (BS II nie ma tego dnia lekcji), część pisemna11.01.2022 (dla IV kl. Technikum)
12 – 13.01.2022 (dla BS II)
 25Wystawianie ocen semestralnychdo 24.01.2022 (do g. 15.00)
 26Rada klasyfikacyjna (bez kl. IV)25.01.2022 godz.15.00 (lekcje skrócone od 0 do 11)
 27Zebrania z rodzicami26 – 31.01.2022
 28Zebranie Rady Rodziców26.01.2022, godz. 18.00
29Śródroczne posiedzenie RP27.01.2022, godz. 15.00 (lekcje skrócone od 0 do 11)
30Rozpoczęcie II półroczaod 31.01.2022
31Ferie zimowe14 – 25.02.2022 Dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (dyrektorskie): 12.11., 22.12., 7.01.(dla TG, BS I, BS II) 27.10. (dla TG)

Półrocze letnie:

 1Targi edukacyjne03.2022
 2Wystawianie zagrożeń w klasach maturalnychdo 25.03.2022
 3Zebrania z rodzicami dla kl. IV27 – 29.03.2022
 4Wiosenna przerwa świąteczna14 – 19.04.2022
 5Wystawianie ocen kończących w klasach maturalnych i BS II i zagrożeń śródrocznych w pozostałych klasachdo 23.04.2022
6Rada klasyfikacyjna klas maturalnych, BS II i śródroczna dla pozostałych klas
Szkolenie dot. egzaminów maturalnych
26.04. 2022 (wtorek), godz. 14.40 (lekcje skrócone od 0 do 10)
7Konsultacje z rodzicami26.04.2022, godz. 17.30 – 18.30
8Zebranie Rady Rodziców26.04.2022, godz. 18.00
 9Zebrania z rodzicami (Teams) 27 – 29.04.2022
10Rada plenarna klas maturalnych i BS II29.04.2022 (duża przerwa) (zwolnieni n-le dyżurujący)
11Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas IV29.04.2022, godz.9.00
 12Przygotowanie sal na egzaminy maturalne.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2.05.2022
 13Zmiana planu lekcji po odejściu klas maturalnych 4.05.2022
 14Egzaminy maturalne z przedmiotów obowiązkowych4 – 6.05.2022 (śr. – pt.) (dni wolne dla TG)
 15Dzień otwarty szkoły 05.2022 (po zakończeniu matur)
 16Dzień Dziecka – organizacja dnia sportu/wyjść klasowych1.06.2022 (od 4 godz. lekcyjnej)
 17Szkolenie dotyczące egzaminu zawodowego24.05.2022
 18Wystawianie ocen rocznychdo 15.06.2022 (do godz. 15.00)
 19Dzień wolny od zajęć lekcyjnych dla TG, BS I i BS II17.06.2022 (piątek)
20Egzamin zawodowy. Część praktyczna HGT.02, HGT.01
TG.16 (poprawkowy)
13 – 17.06.2022
20.06.2022
 21Egzamin zawodowy. Część pisemna HGT.02, HGT.01
TG.16 (poprawkowy)
2 – 7.06.2022
21.06.2022
 22Rada klasyfikacyjna dla klas I-III (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)20.06.2022 (8.30)
 23Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej24.06.2022, godz. 11.00
 24Zakończenie roku szkolnego dla klas 3 ZSZ (zaproszeni Nauczyciele bez wychowawstwa)24.06.2022, godz. 9.00
 25Wyniki egzaminów maturalnych05.07.2022
 26Rekrutacja do klas I-szych07.2022
 27Matury poprawkowe23.08.2022
 28Egzaminy poprawkowe26 – 29.08.2022
29Zebranie Rady Pedagogicznej31.08.2022, godz. 9.30

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (dyrektorskie): 2.05., 17.06. 20.06, (dla TG, BS I, BS II) 4, 5, 6.05. (dla TG)

Skip to content