Opłaty, zasiłki, stypendia i numer rachunku Rady Rodziców

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców przy ZSG w Łodzi:

64 1560 0013 2685 5299 2000 0001


1. Ubezpieczenie

Przewodniczący Rady Rodziców wybrał ofertę ubezpieczenia dla uczniów na rok szkolny 2020/2021.Składkę w wysokości 55 zł (dodatkowo 5 zł na sprzęt sportowy i działalność Samorządu Uczniowskiego) zbierają wychowawcy klas do końca września 2021.

2. Opłaty za surowce i sprzęt

Wpłaty za technologię prosimy kierować na numer rachunku Rady Rodziców przy ZSG w Łodzi. Prosimy o podawanie w tytule przelewu imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, do której ono uczęszcza.

3. Stypendia i zasiłki szkolne

Podstawowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Łodzi.

4. Mia100 Zdolnych

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem stypendiów „Mia100 Zdolnych”, dostępny pod linkiem:https://uml.lodz.pl/files/public/uploads/uchwala.pdf. Osoby spełniające kryteria mogą wypełnić wniosek i przynieść go do szkoły do piątku 28 sierpniaWniosek dostępny tutaj (dołącz wniosek z załącznika).

Skip to content