Stypendia i zasiłki szkolne

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Łodzi (bez względu na miejsce pobierania nauki)

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 netto, a od 1 stycznia 2022 r. 600,00 zł netto

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego w Wydziale Edukacji ul.Krzemieniecka 2b, pokój 102

Wniosek do pobrania i szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wydziału Edukacji

Wszelkich informacji dotyczących ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów udzielają pracownicy Wydziału Edukacji Oddziału ds. Organizacji Kształcenia Specjalnego, Wypoczynku i Pomocy Materialnej dla Uczniów,

94 – 030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2 b, I piętro, pokój 102;

telefon:

· 42 272-65-65

· 42 272-65-66

· 42 272-65-67

email: pomocmaterialna@uml.lodz.pl

01.09.2021 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

godz. 9:00 – klasy drugie, trzecie i czwarte Technikum Gastronomicznego w salach lekcyjnych według harmonogramu:

II A – 306

II B – 24

II C – 309

II D – 11

II E – 23

III PA – 208

III PB – 308

III PC – 25

III PD – 310

III GA – 205

III GB – 016

III GC – 113

III GD – 206

IV A – 209

IV B – 112

IV C – 210

IV D – 111

IV E – 106

godz. 10:00 – klasy drugie i trzecie Szkoły Branżowej I i II stopnia w salach lekcyjnych według harmonogramu:

2a BSI – 24

2b BS I – 113

3p BSI – 210

3a BS I – 200

3b BS I – 112

2BS II – 25

KLASY PIERWSZE•

godz. 10:00 – klasy IA, IB, IC Technikum Gastronomicznego oraz 1a Szkoły Branżowej I stopnia w sali gimnastycznej a następnie w salach lekcyjnych:

IA – 306

IB – 206

IC – 11

1ka – 23

godz.11:00 – klasy ID, IE, Technikum Gastronomicznego oraz 1b Szkoły Branżowej I stopnia w sali gimnastycznej a następnie w salach lekcyjnych:

ID – 308

IE – 24

1b – 209

Nadaj drugie życie odpadom

Nadaj drugie życie odpadom

W związku z sukcesem zeszłorocznej akcji proekologicznej „Nadaj drugie życie odpadom”, w tym roku, po czerwcowym powrocie do szkoły, możliwe stało się zorganizowanie w Gastronomiku drugiej edycji w formie wystawy stacjonarnej. Do obejrzenia wystawy zapraszam społeczność szkolną i odwiedzających nas gości w ramach Dni Otwartych Drzwi, jeszcze do 24.06.21 r. Wystawa prac uczniów klas pierwszych i drugich Technikum Gastronomicznego jest przykładem aktywnego budowania świadomości proekologicznej młodzieży w naszej szkole i realizacji z uczniami zadania przedmiotowego” Recykling into art” projektu unijnego Dynamiczny Nauczyciel! Uczniowie w ramach pracy dodatkowej z chemii przygotowali eksponaty wykonane dowolną techniką, według własnego lub zapożyczonego projektu, tworząc przedmioty przydatne, praktyczne lub będące elementem sztuki. Zapraszam do obejrzenia zamieszczonej tu i na stronie szkoły fotorelacji z wystawy oraz poszukania inspiracji do przyszłorocznej edycji!

Renata Piasecka

Czytaj dalej

Gorączka złota

Gorączka złota

Dobiegła końca tegoroczna kwesta „Gorączka złota”, której organizatorem jest Zarząd Okręgowy PCK w Łodzi. Pomimo szczególnych okoliczności związanych z pandemią Covid-19, udało się zebrać 22 kg złotych monet – „groszy”. Pieniądze zostaną przekazane na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. Wszystkim darczyńcom dziękujemy za udział w tegorocznej akcji charytatywnej.

Grzegorz Papiewski SK PCK

Czytaj dalej

I miejsce Joanna Pawełczyk eliminacje centralne Olimpiada OWIUR

I miejsce Joanna Pawełczyk eliminacje centralne Olimpiada OWIUR

I miejsce  Joanny Pawełczyk  w eliminacjach centralnych  XLIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Bydgoszczy i indeks na uczelnie wyższe. 

W dniach 28-29 maja odbyły się w Bydgoszszy   eliminacje centralne  XLIV OWiUR.  

W finałowej rozgrywce wystartowało 207 uczniów szkół średnich z całej Polski, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas eliminacji okręgowych odbywających się w kwietniu. Uczestnicy rywalizowali w 11 blokach tematycznych: 

 • produkcja roślinna 
 • produkcja zwierzęca 
 • mechanizacja rolnictwa 
 • ogrodnictwo 
 • gastronomia 
 • technologia żywności 
 • agrobiznes 
 • leśnictwo 
 • ochrona i inżynieria środowiska 
 • architektura krajobrazu 
 • weterynaria 
Czytaj dalej

Miło mi poinformować, że uczennice naszej szkoły:

Miło mi poinformować, że uczennice naszej szkoły:

Natalia Stępniewska

Karolina Beda

Izabela Grzelczyk

Kinga Antczak

Zakwalifikowały się do krajowego finału w międzynarodowym konkursie Social Innovation Relay, w którym będą walczyły o możliwość reprezentowania naszego kraju. Finał krajowy odbędzie się 19.05.2021 r. – naszym zadaniem będzie prezentacja przygotowanego biznesplanu i zmierzenie się z pytaniami ekspertów. Do tej pory przeszłyśmy już dwa etapy:

Czytaj dalej

Akcja „Gastronomik dla Ziemi”

Akcja „Gastronomik dla Ziemi”

W związku z obchodzonym 22 kwietnia Światowego Dnia Ziemi, uczniowie Gastronomika dołączyli do akcji dając świadectwo, że młodych obchodzi przyszłość naszej Planety. W czasie nauki online (kwiecień , maj 2021r.) zredagowaliśmy wspólnie wirtualną „gazetkę ścienną”, w której umieściliśmy wpisy, artykuły, linki i filmiki o charakterze pro-ekologicznym. Ciekawe materiały, podnoszące naszą świadomość ekologiczną, ale też skłaniające do refleksji, zgromadziliśmy na naszej tablicy wirtualnej. Trzeba kliknąć tutaj.

Zachęcam do odwiedzenia, oceny wpisów przez polubienie oraz dodania nowych materiałów! Link pozostaje nadal aktywny dla wszystkich, którym nie jest obojętny los Ziemi! To nie koniec działań związanych z ekologią w naszej szkole! Po powrocie do szkoły, w czerwcu przewidziana jest wystawa prac uczniów klas pierwszych i drugich technikum w duchu Zero Waste pt.: Bądź twórczy- nadaj nowe życie odpadom!

Już dzisiaj zapraszam na wystawę, a zainteresowanych przypominam, że ostateczny termin oddawania prac upływa 2 czerwca 2021 r.

Pozdrawiam Renata Piasecka

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Zgłosiliśmy naszą szkołę do udziału w projekcie Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo. Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo (SOC)  to projekt, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji.

SOC to wspólnota uczniów, rodziców, nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii  i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią internetu.

Czytaj dalej
Skip to content