Nowoczesna edukacja – szansą na sukces

„Nowoczesna edukacja – szansą na sukces”

Nr Projektu RPLD.11.01.04-10-0020/17
w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działania dla Osi XI.1 Wysoka jakość edukacji
Działania XI.1.4 Kształcenie ogólne
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

Całkowita wartość projektu: 684 377,00
Kwota dofinansowania: 636 470,61
Skip to content