Konkurs „Ja Przedsiębiorca”

Konkurs „Ja Przedsiębiorca”

Dzisiaj 26.03.2021r odbył się III Etap  Konkursu „Ja Przedsiębiorca

Podczas eliminacji ogólnołódzkich uczniowie naszej szkoły zdobyli I, II i VI miejsce!

1. I miejsce zdobył Adrian Kowalski uczeń klasy 3TB

2. II miejsce zdobyły Karolina Będą i Natalia Stępniewska klasa 3TC

3. VI miejsce zdobyły Laura Garstka i Marta Szcześniak klasa 3TC

Konkurs odbył się w formie zdalnej za pomocą Teams’a. Drużyny prezentowały swoje pomysły – biznesplany na działalność gospodarczą.

.

Każda drużyna oceniana była pod względem:

– Sposobu i spójności prezentacji z biznesplanem.

– Efektywnie wykorzystanego czasu.

– Obrony własnego stanowiska.

– Umiejętności komunikowania się.

– Wykorzystania różnorodnych form perswazji i sposobów negocjacji.

Organizatorem konkursu było Łódzkie Centrum Doskonalenia i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.

Gratuluję sukcesu i dziękuję wszystkim za współpracę oraz życzę dalszego rozwoju zawodowego.

Iwona Kowalczyk

Skip to content