Koło BHP

Koło BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy czyli wiedza i umiejętności w zakresie wykonywania analiz bezpieczeństwa, kontroli warunków pracy, prowadzenia badań i okoliczności wypadków przy pracy, szkoleń BHP oraz pełnienia funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ciągłe poszerzanie kształcenia o zagadnienia diagnozy ergonomicznej i projektowania, czyni z absolwenta tej dziedziny specjalistę wyróżniającego go na rynku pracy. Interdyscyplinarność tej dziedziny i uzyskane przez absolwenta kompetencje umożliwiają korzystanie z tej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowanie się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywne uczestnictwo w pracy grupowej, kierowanie podległymi sobie pracownikami, projektowanie i monitorowanie stanu warunków pracy, organizacji pracy i zachowań pracowników w celu zapobiegania i ograniczania wypadków, awarii i chorób zawodowych.

Uczennice szkolnego koła ds. BHP Zuzanna Frontczak i Karolina Beda (wychowawca Sz. P. Aleksandra Izydorczyk) miały okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie jednej z ferm w województwie mazowieckim.


Galeria

Skip to content