Dyrekcja i kierownictwo

Dyrektor Szkoły

mgr Zofia Wrześniewska

Zastępcy Dyrektora

mgr Beata Dębińska

mgr inż. Klaudia Balcerowska

Kierownictwo Warsztatów

mgr inż. Jolanta Krześlak

mgr inż. Robert Sadowski

 

Dyżury kierownictwa szkoły

dla Rodziców i osób z zewnątrz
Z. Wrześniewska wtorek, g. 8:30–10:00
środa, g. 15:30–17:30
B. Dębińska czwartek, g. 16:00–17:30
K. Balcerowska poniedziałek, g. 16:00–17:30
J. Krześlak środa, g. 16:00–17:30
R. Sadowski wtorek, g. 16:00–17:30

 

Skip to content