Refleksje po mobilności 

Sprachcaffe Malta Dzięki udziałowi w projekcie Erasmus „Uniwersalny nauczyciel” miałam okazje uczestniczyć w kursie języka angielskiego w maltańskiej szkole Sprachcaffe. Ideą tego miejsca, położonego w miejscowości Pembroke na Malcie, jest nauka języka obcego nie tylko w tradycyjny sposób na zajęciach, ale także w czasie wolnym. Dlatego właśnie do szkoły przylega duży campus, gdzie studenci mogą mieszkać, spędzać czas wolny, do ich dyspozycji jest basen i kawiarnia, miejsca sprzyjające zawieraniu znajomości i nawiązywaniu nowych międzynarodowych kontaktów. Sprachcaffe organizuje też wycieczki i imprezy dla swoich uczniów, by stworzyć dodatkowe okazje do szlifowania języka. Sam budynek, już nie najnowszy, to pozostałość po brytyjskich koszarach. Zaaranżowany na potrzeby szkoły stał się miejscem gdzie nauka miesza się z zabawą, budowaniem nowych relacji i poznawaniem nowych ludzi. Nad całością czuwa David – dyrektor szkoły, z pochodzenia Walijczyk, mieszka w campusie, cały czas jest do dyspozycji studentów, służy pomocą, wyjaśnia i wspiera nowoprzybyłych. Kadra, prowadząca zajęcia z angielskiego, to grupa nauczycieli z całej Europy, m.in. z Malty, Grecji i… Polski:) Tydzień spędzony w Sprachcaffe na długo zapadnie mi w pamięci i na pewno przyczyni się do mojego rozwoju osobistego a przede wszystkim do podniesienia poziomu znajomości języka angielskiego.
Soft skills Tematyka zajęć w Sprachcaffe dopasowana jest do grupy wiekowej i zawodowej, dlatego ucieszyło mnie, że na jednych z zajęć rozmawialiśmy na temat umiejętności i kompetencji pożądanych obecnie na rynku pracy. Edukacja to ogromny obszar, który stale się rozwija, stąd oczekiwania wobec nauczycieli, którzy chcą pracować z młodzieżą się zmieniają. Oprócz kompetencji twardych, wynikających bezpośrednio z wykształcenia, jest grupa umiejętności miękkich (soft skills), które bez względu na wykonywany zawód są podstawą w procesie rekrutacji. Podobnie, jak w biznesie, od kandydatów wymaga się przede wszystkim otwartości i gotowości do zmian (right attitude to learn and adaptable to changes). Zwłaszcza w obszarze, jakim jest edukacja, kiedy do systemu trafiają kolejne pokolenia młodych ludzi, stosowanie tych samych metod, czy brak rozwijania swoich umiejętności, wyklucza z bycia dobrym nauczycielem. Tak samo, jak wyklucza z bycia dobrym pracownikiem firmie. Zarówno w czasie dyskusji z uczestnikami kursu, jak i w opinii ekspertów, których nagrania słuchaliśmy, to podstawowa kompetencja, której pracodawcy oczekują od swoich pracowników. Kompetencje miękkie nie znają granic, w międzynarodowej grupie, w której się znalazłam w czasie kursu, byliśmy zgodni, co do ich rangi. Kolejną ważną umiejętnością, jest umiejętność przyjmowania informacji zwrotnej (be open on feedback). To dzięki niej, osoba która otrzymuje taką informację ma szansę na korektę swojego zachowania,  dowiaduje się, co robi dobrze a gdzie ma obszary do rozwoju. Z własnego doświadczenia wiem, że nauczyciele są grupą zawodową, gdzie feedback bardziej traktowany jest jako ocena niż jako element wpierający ich rozwój. Dzięki zajęciom, realizowanym w ramach programu Erasmus, upewniłam się w przekonaniu, że te umiejętności miękkie są niezwykle ważne we wszystkich płaszczyznach życia zawodowego i będę starała się rozwijać je w swojej radzie pedagogicznej, tak by stały się podstawą do budowania jakości zespołu.

Skip to content