100-lecie Ruchu Młodzieżowego PCK

100-lecie Ruchu Młodzieżowego PCK

W Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się coroczne spotkanie z opiekunami i wolontariuszami Szkolnych Kół PCK. Tegoroczna narada zbiegła się z obchodami 100-lecia Ruchu Młodzieżowego PCK. „Młodzież PCK” – to wolontariusze
i członkowie, którzy na co dzień angażują się w inicjatywy odpowiadające aktualnym potrzebom społecznym, kierując się ideą niesienia bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym. Podczas spotkania przedstawiony został tegoroczny harmonogram zaplanowanych akcji i kampanii oraz strategie rozwoju Ruchu Młodzieżowego w latach 2020-2030. Spotkanie było również okazją, aby móc podziękować opiekunom i uczniom za pracę jaką wkładają w rozwój działalności PCK w swoich szkołach, zwłaszcza rozwój wolontariatu młodzieżowego.

Czytaj dalej

Spotkanie z opiekunami szkolnych kół PCK

Spotkanie z opiekunami szkolnych kół PCK

W Zarządzie Okręgowym PCK w Łodzi odbyło się coroczne spotkanie z opiekunami i wolontariuszami Szkolnych Kół PCK. Przedstawiony został tegoroczny harmonogram zaplanowanych akcji i kampanii. Spotkanie było również okazją, aby móc podziękować opiekunom i uczniom za pracę jaką wkładają w rozwój działalności PCK w swoich szkołach, zwłaszcza rozwój wolontariatu młodzieżowego.

Czytaj dalej

Dom pobytu

Dom pobytu

Okres przedświąteczny to najlepszy czas, aby okazać wsparcie osobom starszym, chorym, samotnym, potrzebującym pomocy z naszych społeczności szkolnych i lokalnych. Kierując się potrzebą niesienia pomocy innym kontynuujemy wieloletnią współpracę z Domem Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ulicy Ćwiklińskiej 5a w Łodzi. Z racji nadchodzących Świąt uczniowie klasy III B podarowali w prezencie zakupione artykuły higieniczne oraz własnoręcznie przygotowane rogale świąteczne. W radosnej atmosferze przebiegał pokaz składania serwetek i wspólne śpiewanie kolęd.

Czytaj dalej

Światowy Dzień AIDS

Światowy Dzień AIDS

W dniu 29 listopada 2019 r. z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS, w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbył się finał wojewódzki konkursu „Włączmy się do wspólnego działania – razem przeciw AIDS”. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami oraz promocja dobrych zachowań prozdrowotnych, w tym profilaktyka HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową. W konkursowych zmaganiach wzięło udział 101 uczniów, wyłonionych podczas etapów szkolnych. Zespół Szkół Gastronomicznych reprezentowały uczennice z klasy III B TG Jagoda Dmochowska i Karolina Rompczyk. Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Marszałek Województwa Łódzkiego, Łódzki Kurator Oświaty, Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Czytaj dalej

XXVIII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

XXVIII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

Dnia 13 grudnia 2019 r. w siedzibie Łódzkiego Zarządu Okręgowego PCK odbył się etap rejonowy Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Uczestnicy biorący udział w konkursowych zmaganiach doskonalili swoją wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • przestrzegania zasad higieny
  • przestrzegania zasad zdrowego odżywiania
  • znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka
  • problematyki ochrony środowiska
  • profilaktyki uzależnień od nikotyny, alkoholu i narkotyków
  • zapobiegania chorobom zakaźnym i cywilizacyjnym
  • zapobiegania urazom i wypadkom w domu, szkole oraz w drodze
  • zasad udzielania pierwszej pomocy
  • podstawowych wiadomości o ruchu czerwonokrzyskim

W etapie rejonowym Olimpiady udział wziął uczeń klasy IVA TG Jakub Modrzyński, który zajął I miejsce w Łodzi i zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego.

Czytaj dalej
Skip to content